NTNU KOMPiS - Kompetanse i skolen

– Faglig og didaktisk sterke lærere for fremtidens skole

NTNU KOMPiS tilbyr videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet.

Du kan søke om finansiering til alle studietilbudene gjennom den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet (Kfk) i perioden 1. februar - 1. mars.

KOMPiS er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, Fakultet for naturvitenskap og vertsfakultetet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.


Studietilbud

– Studieåret 2017/2018

IKT:

Realfag:

Språk:

Rådgivning/veiledning:

Grunnleggende ferdigheter:

Yrkesfag

Tine Arntzen Hestbek er rådets leder.

Elin Bø Morud er leder for KOMPiS, og koordinator for KOMPiS, Randi Moen Sund, er sekretær for rådet.