×

Læringsutbytte

Kjemi 2 (8.-13. trinn)

Læringsutbytte


Kjemi 2

Kunnskap 

Kandidaten kan 

 - gjøre rede for grunnleggende trekk knyttet til kjemisk struktur og funksjon av biomolekyler, metabolisme og energiomsetningen i cellene, molekylærgenetikk og biosyntese av protein 

 - gjøre rede for ulike metoder for formidling av biokjemisk fagstoff i skolen 

 - gi eksempler på aktuelle læringsressurser i biokjemi 

 - gi eksempler på hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i biokjemiundervisning 

- gjøre rede for eksempler på historisk viktige begivenheter i kjemi 

 - gi eksempler på hvordan kunnskap innen kjemi har blitt til og hvordan teorier har blitt forkastet 

 - gjøre rede for hovedtrekkene i regelverk og retningslinjer for drift av laboratorier i skolen 

 - gjøre rede for aktuelle læringsressurser i kjemi 

 - gi eksempler på hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisningen 

 

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

 - bruke ulike læringsressurser i undervisningen 

 - anvende en del eksperimentelle metoder 

 - fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse 

 - formidle fagstoff og forskningsresultater i biokjemi 

 - behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i biokjemiundervisning 

 - samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver 

 - bruke ulike læringsressurser i undervisningen 

 - anvende ulike eksperimentelle metoder 

 - fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse 

 - kombinere kjemikunnskaper med innsikt fra flere fagfelt, for eksempel samfunnsfag og historie 

 - formidle fagstoff og forskningsresultater fra fagområdet kjemididaktikk 

 - behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning 

 - løse teoretiske og praktiske oppgaver i samarbeid med andre 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten kan 

 - fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen biokjemi og utøve kildekritikk 

 - arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet 

 - formidle fagstoff og resultater 

 - fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi samt utøve kildekritikk 

 - arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, og formidle resultatene av arbeidet