×

Læringsutbytte

Kjemi 1 (8.-13. trinn)

Læringsutbytte


Kjemi 1 - Læringsmål

Kunnskaper

En lærer med fullført utdanning i kjemi skal ha

 • basiskunnskaper i moderne kjemi og forståelse av kjemifagets betydning i samfunnet
 • kjennskap til eksperimentelle teknikker og praktiske aktiviteter som er egnet for kjemiundervisning
 • kunnskaper om formidling av kjemifaget

Ferdigheter

En lærer med fullført utdanning i kjemi skal

 • ha erfaring med å løse kjemiske problemstillinger
 • beherske et utvalg av teoretiske og eksperimentelle metoder og analyseverktøy
 • kunne kombinere kjemikunnskaper med innsikt fra flere fagfelt, for eksempel fysikk, biologi, pedagogikk og historie
 • kunne fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • kunne formidle fagstoff og resultater
 • ha kompetanse i håndtering av kjemikalier

Generell kompetanse

En lærer med fullført utdanning i kjemi skal

 • være i stand til å skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon og utøve kildekritikk
 • være i stand til å arbeide i kjemifaglige prosjekter, både selvstendig og sammen med andre
 • kunne formidle fagstoff og resultater