×

Hverdagskommunikasjon

Operativt lederskap - Kurs 1

Hverdagskommunikasjon

– Bedriftstilpasset videreutdanning

Dette er Kurs 1 i Kursprogrammet Operativt lederskap (OPL-programmet). Kurset er et bedriftstilpasset studietilbud på 15 studiepoeng som utvikler deltakernes sentrale kompetanser for å utøve operativt lederskap som f.eks.

 • Skape fellesskap om resultatmål og veien dit
 • Sørge for at forventninger og krav til hver enkelt medarbeider er forstått og akseptert
 • Sørge for at nødvendig opplæring blir gitt, slik at medarbeider kan imøtekomme krav
 • Skaffe tilstrekkelige rammebetingelser for full utnyttelse av hver enkelt sin kompetanse

OPL-programmet er et bedriftsinternt lederskaps- og driftsutviklingsprogram hvor virksomheten inngår en avtale med NTNU om gjennomføring.


Hverdagskommunikasjon


Faglig innhold

 • Ledelse
 • Motivasjon
 • Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid
 • Hverdagskommunikasjon
 • Hverdagslæring
 • Virksomhetsforståelse
 • Driftsutvikling

Kurset gjennomføres i deltakerorganisasjonens egne lokaler. Læringsutbyttet oppnås gjennom systematisk utprøving av en rekke relevante ledelses- og kommunikasjonsteknikker i egen praksis. Refleksjon rundt disse erfaringene omsettes til interne retningslinjer, som til sammen definerer organisasjonens ledelsesmåte på det operative nivå. Dette samles opp i bedriftens unike 'OPL-Håndbok'.

Ved at deltakerne på denne måten får etablert sin egen praksis-teori ('theory in use'), blir de åpen for andre sine erfaringer. Dette skaper grunnlag for ytterligere utvikling av driften og lederskapet i egen bedrift.


Målgruppe

Mellomledere og operative ledere i bedrifter

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha noen års erfaring som operativ leder og/eller fagsjef.


Læringsutbytte

Programmet vil lede til kompetent utøvelse av de operative lederoppgavene:
 • Skape fellesskap om resultatmål og veien dit
 • Sørge for at forventninger og krav til hver enkelt medarbeider er forstått og akseptert
 • Sørge for at nødvendig opplæring blir gitt, slik at medarbeider kan imøtekomme krav
 • Skaffe tilstrekkelige rammebetingelser for full utnyttelse av hver enkelt sin kompetanse
 • Skape balanse mellom krav til jobbutførelse og kompetanse
 • Skape balanse mellom krav til jobbutførelse og rammebetingelser
 • Skape rammer for kompetanseutvikling
 

Undervisning

Kurset gjennomføres i studentens egen virksomhet. Læringsutbyttet oppnås gjennom systematisk utprøving av en rekke relevante ledelses- og kommunikasjonsteknikker i egen praksis. Refleksjon rundt disse erfaringene omsettes til interne retningslinjer, som til sammen definerer organisasjonens ledelsesmåte på det operative nivå. Dette samles opp i bedriftens unike 'OPL-Håndbok'.

Ved at studentene på denne måten får etablert sin egen praksis-teori ('theory in use'), blir de åpen for andre sine erfaringer. Dette skaper grunnlag for ytterligere utvikling av driften og lederskapet i egen bedrift.

Pensum

 • ‘Operativt Lederskap’, Innbjør & Kleiveland, Fagbokforlaget 2007, kapittel 1 – 5 
 • Rapportene fra hver av samlingene 
 • Bedriftens ‘OPL Håndbok’

 


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Astrid Østensen
Telefon 73 59 52 16
Epost videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø
Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Faglig kontaktpersoner
Universitetslektor Harald Innbjør