EVU-Kurs


Nærbilde av kvinne. Foto.

Faglig ansvarlig for kurset Rønnaug Ødegård

Fedmebehandling 2 - Kirurgi og atferdsterapi

Start: 15.03.2023
Søknadsfrist: 01.12.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Forekomsten av fedme øker dramatisk fra barn til voksen, og forebygging og behandling bør skje på alle nivåer i helsetjenestene. Kurset gir kunnskap om livsstilsbehandling og e-helsetiltak for barn, og medikamentell og kirurgisk behandling for unge og voksne.

Målgruppe

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Innhold

Dette kurset omhandler hele spekteret av behandlingstiltak for barn og unge, og for voksne de spesifikke behandlingsmodalitetene medikamentell behandling og fedmekirurgi. Alle temaene belyses fra et vitenskapelig ståsted hva gjelder begrunnelse for behandlingsvalg, hvordan behandlinger utformes, grad av effekt og hvilke pasientgrupper de i særlig grad vil være nyttige for (persontilpassing). For barn og unge vil også årsaker og komplikasjoner til fedme tematiseres, og det være et fokus på hvordan man kan lykkes med tidligintervensjoner gjennom involvering av førstelinjetjenesten.   

Undervisning

Undervisningen består i forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Opptakskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. NB: Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser) for å kvalifisere for opptak til dette emnet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for kurs i Fedme og helse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2023:

  • Første samling: 15. - 16. mars
  • Andre samling: 17. - 19. april

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen (3 dager). Tidspunkt oppgis senere.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Emnet er et av flere videreutdanningstilbud innen kursserien Fedme og helse.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Rønnaug Ødegård, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 40 42
Epost: ronnaug.odegard@ntnu.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Marit Barstad, Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev