EVU-Kurs

Fedmebehandling 1 - Livsstilsbehandling

Helsepersonell/forskere observerer kvinne som får målt kroppssammensetning. Foto.

Måling av kroppssammensetning Foto Geir Mogen/NTNU

Start: 06.02.2023
Søknadsfrist: 01.12.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6017

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Overvekt og fedme er blitt en av vår tids største helseutfordringer. Kurset gir kunnskap om rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne.

Målgruppe

Helsepersonell og andre som jobber med overvektige og fedmeproblematikk.

Innhold

Kurset gir en empirisk oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne.

Det inngår også en dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på predikatorer for suksess.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Forelesningene undervises både på norsk og engelsk. Dersom engelskspråklige studenter melder seg, undervises alle timene på engelsk.

Opptakskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel i audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie eller medisin eller treårig utdanning innen farmasi, ernæringsfag, idrettsfag eller klinisk psykologi. NB: Studenten må ha fullført emnet KLH3101 / MDV6015 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser) for å kvalifisere for opptak til dette emnet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for kurs i Fedme og helse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2023:

  • Første samling: 6. - 10. februar
  • Andre samling: 17. mars 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen (4 timer). Dato oppgis senere. Det tilbys ikke lokal eksamen.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjente oppgaver.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Det er begrenset antall på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Praktisk informasjon og betingelser 

Emnet er et av flere videreutdanningstilbud innen kursserien Fedme og helse.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Ingrid Sørdal Følling, Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72825358
Mobil: 92855412
Epost: ingrid.s.folling@ntnu.no

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Marit Barstad, Studiekonsulent, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72 57 55 22
Epost: marit.barstad@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev