EVU-Kurs


Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Smilende kvinne som snakker til en annen person. Foto.

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

- kurset gir sertifisering i Profråd Karriere.

Søknadsfrist: 15.08.2021

Målgruppe:

  • Ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet
  • Studieveiledere, skolerådgivere og lærere
  • Karriereveiledere i NAV og i vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter
  • Bemannings- og rekrutteringspersonell
  • Andre yrkesgrupper med interesse for karrierelæring og -utvikling
  • Studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning

Kursbeskrivelse:

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler oversikt og dømmekraft for å planlegge fremtiden på en meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar til mistrivsel, lav produktivitet og utdanning som ikke fullføres.

Emneinnhold
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet tar utgangspunkt i Profråd Karriere. Emnets innhold vektlegger karrierelæring og utvikling av karrierekompetanser, erfaringsbasert læring, narrativ teori, person-miljø-samspill, beslutningsteori, samt kartleggingskvalitet og -kritikk.   Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter, samt supervisert trening i å bruke Profråd Karriere for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser som grunnlag for karrierevalg.

Det legges gjennom helhetlig karriereveiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt, jobbverdier, kommunikasjon og samhandling.

Faglig innhold

• Relevante veiledningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving

Undervisning

Emnet gjennomføres digitalt og består av fire dager med undervisning i teori, praktisk trening og problembasert læring. I den nettbaserte undervisningen legges det vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, med refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd Karriere. 

Utstyr

For å få utbytte av undervisningen trenger alle studentene en standard bærbar datamaskin, som inkluderer mikrofon, høyttaler og eventuelt webkamera. Det anbefales at studentene har en stabil internettforbindelse for å greie å følge og delta i synkron digital undervisning. For å få best mulig utbytte av studentaktivitet og kommunikasjon med faglærere, og for å bidra til at gruppen som helhet får en best mulig interaksjon, anbefaler vi sterkt at studentene deltar via eget webkamera. For å sikre en best mulig lydkvalitet på kommunikasjonen anbefales også bruk av hodetelefoner med egen mikrofon. Studentene bør sørge for å ha mulighet til å sitte et sted hvor de kan snakke og samarbeide uforstyrret med medstudenter og lærere gjennom kursdagene.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Individuell hjemmeeksamen med innleveringsfrist ca seks uker etter avsluttet undervisning. Eksamen baserer seg på teori, egne erfaringer med verktøyet og refleksjon rundt dette.
Eksamenskrav: Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte. Etter avsluttet undervisning: Gjennomføring av minimum tre, maksimum seks, Profråd Karriere-kartlegginger med egne veisøkere.
Bestått eksamen gir sertifisering i bruk av Profråd Karriere.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatorisk digital samling på fire dager 26. - 29. oktober 2021.

Undervisningen varer fra kl. 09.00 - 15.00 alle dager. Det undervises i sanntid og det kreves minimum 80% tilstedeværelse på de fire dagene.

Kursavgift:

13500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Profråd kartleggingsverktøy

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser
Maks antall 15 deltakere. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves et minimum antall deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy

For de som fra før har en sertifisering i Profråd Interesse (tidligere Solbergs Interessetest/-kartlegging) kan 2-dagerskurset RAD6010 være aktuelt. Kurset er laget som en påbygning til interessekartleggingen, og søkerne bes legge ved sertifiseringsbevis når de søker. Etter 2-dagers samlingen gjennomfører studentene 3-5 samtaler med bruk av Profrådverktøyet med egne veisøkere, og avlegger en skriftlig individuell eksamen ca. 6 uker etter kurset. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng og en sertifisering i hele Profrådverktøyet.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Gunvor Viker Singsaas eller Kristin Landrø.

Referanser:

Celine Elserud, studierådgiver NKI Nettstudier:
Etter å ha fullført Profråd-kurset føler jeg meg mye tryggere som veileder. Kurset hadde en perfekt balansering av teoretisk læring og praktiske caser i små grupper. Vi fikk god veiledning av kompetente og motiverende forelesere, noe som gjorde at hele opplevelsen føltes veldig profesjonelt. Jeg sitter kun igjen med positive tanker om kurset, også fordi pensumet er oppdatert og spennende for oss som deltagere. Anbefaler dette kurset til alle som ønsker mer kompetanse innenfor veiledning, uansett bransje. (Kursdeltaker våren 2017)

Kursdeltaker våren 2020:
Lærerikt og engasjerende kurs. Dyktige forelesere som var svært profesjonelle i bruk av digitale verktøy.

Kursdeltaker høsten 2020:
Dette kurset ga en praktisk og teoretisk tilnærming til karriererådgivning. Med stort fokus på praktisk bruk av Profråd som verktøy var dette et engasjerende og morsomt kurs samtidig som ryggsekken ble fylt med ny kunnskap. Anbefales!

Kursdetaljer

Startdato: 26.10.2021

Søknadsfrist: 15.08.2021

Kursavgift: 13500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6000

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.