EVU-Kurs


Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo

Kvinne som skriver på whiteboard

Foto: mostphoto.com

Kurset gir deg oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Du lærer hvordan ledelsesmessige og strategiske utfordringer kan håndteres.

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Du kan også ta dette kurset med
samlinger kun i Trondheim eller nettbasert kurs

Søknadsfrist: 15.05.2021

Emnebeskrivelse:

Ledelse og strategi

Eksamensbeskrivelse:

To semesteroppgaver - en med fokus på strategi og en med fokus på ledelse. Hver av oppgavene skal være på ca. 5000 ord. Begge oppgavene teller 50% av sluttkarakter. Du kan få veiledning på semesteroppgavene, dersom utkast leveres innen gitte frister.

Frister for oppgaver blir tilgjengelig ved kurssoppstart.

Vurderingsformen endres ikke ved utsatt eksamen. Hvis studenten ikke har bestått emnet må alle delvurderinger som hovedregel tas på nytt. Alle delvurderingene må tas på nytt dersom studenten ønsker å forbedre karakteren i faget.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger á to dager i Trondheim og Oslo.

  • Første samling i Trondheim: 31. august - 1. september
  • Andre samling i Oslo: 28. - 29. oktober

Begge samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10585 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Elsebeth Holmen
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 04 64
Epost: holmen@iot.ntnu.no

Luitzen de Boer
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73597604
Epost: luitzen.de.boer@ntnu.no

Erlend Dehlin
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 04 76
Epost: Erlend.Dehlin@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Blir tilgjengelig etter søknadsfrist. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Svært engasjerende forelesere, og lærte forbausende mye av de andre deltakerne. Interessant å gå inn i dybden hos egen arbeidsgiver, og se hvilke prinsipper fra teoriene som man faktisk benytter og er en del av i det daglige arbeidet. (Kursdeltaker høsten 2016)

Dette kurset er veldig interessant og lærerikt både med tanke på svært dyktige forelesere, spennende og aktuelt innhold, og med mulighet for erfaringsutveksling med medstudenter. Absolutt å anbefale. (Kursdeltaker våren 2016)

Engasjerende og relevant for meg som leder, forener praksis og kunnskap om ledelse på en svært nyttig og lærerik måte! (Kursdeltaker våren 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2021

Søknadsfrist: 15.05.2021

Kursavgift: 10585 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6501

Undervisningssted: Trondheim/Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.