EVU-Kurs


Digital sikkerhet - risikostyring

Illustrasjon med en rekke grafiske symboler knyttet til digital kommunikasjon rundt ordene

Foto: Mostphotos

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Emnet vil forberede deg på å møte utfordringene knyttet til identifisering, vurdering og forebygging av risiko når det er snakk om digital sikkerhet. 

Dette er et av fire emner på masternivå i Digital sikkerhet som tilbys gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Du kan ta dette emnet selv om du ikke tar resten av emnene i serien.  

Søknadsfrist: 06.04.2021

Målgruppe:

Passer for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen informasjonssikkerhet. Emnet retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien. Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.

Kursbeskrivelse:

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.

Faglig innhold:

 • Identifikasjon av risiko
 • Vurdering av risiko
 • Kontroll av risiko

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag, med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre fagfellevurderinger av sine medstudenters arbeider.

Det gjennomføres digitale samlinger på NTNUs digitale læringsplattform «Blackboard». Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere. Det gjennomføres 3 fellessamlinger (alle deltagere) à 3 timer, og 4 samlinger i basisgrupper à 3 timer (tirsdager i perioden 20. april til 8. juni 2021). Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene/ øvingene i gruppe. For å bestå modulen kreves deltakelse på minst 6 av 7 digitale samlinger.

Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal produsere en artikkel om selvvalgt tema relevant for emnet. Arbeidene inngår i individuell mappe som vurderes med bokstavkarakter A til F.

Hele emnet gjennomføres normalt på 10 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid.

Del av en serie på fire emner:  

Dette emnet er en del av en serie på fire emner. 
De to neste emnene kommer høsten 2021:
 • Digital sikkerhet - ledelse og organisasjon
 • Digital sikkerhet - teknologisk grunnlag
Det første i emnet, Digital sikkerhet - behov og trusselbilde ble gjennomført vinteren 2021. Hele serien vil trolig bli kjørt på nytt i 2022.  

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering.
Individuell mappe skal bestå av:
- To digitale presentasjoner
- To fagfellevurderinger
- Ett skriftlig arbeid

Innleveringsfrist for mappen er normalt 3 uker etter siste samling

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger, øvinger, innleveringer og presentasjoner: 

 1. Første samling: 20. april
 2. Øving: 27. april
 3. Andre samling: 4. mai
 4. Øving: 11. mai
 5. Tredje samling: 18. mai
 6. Øving: 25. mai
 7. Innlevering for fagfellevurdering: 3. juni*
 8. Presentasjon: 8. juni*
 9. Innlevering individuell mappe: 22. juni*

 *med forbehold - foreløpige datoer som kan bli endret.

Alle aktiviteter foregår på nett.
Samlingene blir gjennomført fra kl. 12.00 til kl. 15.00.  

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Nils Kalstad
førsteamanuensis,Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Kontakt:

Hilde Bakke
Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

1: Fullført bachelorgrad, innen IT eller teknologi/realfag/økonomi eller tilsvarende 180 studiepoeng
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Søkere som ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget sitt.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bok:
Whitman og Mattord: "Principles of Information Security", Cengage, sjette utgave, 2019

I tillegg materiale distribuert på læringsplattformen

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes.

Kursdetaljer

Startdato: 20.04.2021

Søknadsfrist: 06.04.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: IIK6511

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.