EVU-Kurs


Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien og innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen.


Hvordan utvikle strategiske ledergrupper, utviklerteam eller andre team som skal håndtere usikkerhet og omstilling?
Gitte betingelser må være på plass om team skal yte opp mot sitt potensial, og ikke «miste hodet» under særlig krevende situasjoner. Det er viktig å ha innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer under press, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av omgivelser, teknologi og prosedyrer.

 

Søknadsfrist: 15.01.2021

Målgruppe:

Ledere, prosjektledere og andre jobber med utvikling av prestasjonsteam.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir deg faglig og praktisk innsikt i hvordan mennesker reagerer under uforutsigbarhet og press, hvordan samspill i team påvirkes av og kan påvirke omgivelsene. Videre ser vi på hvordan struktur, teknologi og prosedyrer kan hemme eller fremme prestasjon.

Du skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å utvikle dine team til å prestere best mulig i den situasjonen de opererer og lede team i krevende og uforutsigbare situasjoner. Arbeidet med emnet gir mulighet til utvikling av eget lederskap og utvikling av prestasjonsteam.

Viktige tema:

 • Hva er et prestasjonsteam (High Performance Team (HTP))

 • Hvordan skapes og ledes prestasjonsteam
 • Hva skiller basis-, prosjekt- og operativledelse
 • Ledelse i kriser: risiki og muligheter i en operativ virkelighet
 • Hvordan gjøre best mulig situasjonsvurdering
 • Hvordan vurdere operasjonell risiko
 • Hva er feilhandling og hvorfor gjør mennesker feil
 • Forutsetninger for innovasjon og læring i team
 • Prosedyrestyrte vs. autonome team - Hva er mest effektivt når
 • Kontrollregimenes forbannelse – om handlingslammelse og søk etter syndebukker.
 • Sikkerhet, «soft issues» og resilience engineering
 • Organisasjonslæring, kultur og differensiering
 • Samspillet mellom organisasjon, ledelse og strategi;
 • intensjonsforståelse    
 • Organisering og operative ansvarslinjer

 

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som gjennomføres i grupper.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente øvinger.

Karakter: Bestått - Ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet består av ti (digitale) moduler med webforelesninger, litteratur og webinarer.

I tillegg er det tre obligatoriske samlinger på nett våren 2021:

 1. samling: 15. februar
 2. samling: 23. mars
 3. samling. 27. april

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Tim Kristian Andreas Torvatn
Førsteamanuensis

Endre Sjøvold
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 41300300
Epost: endre.sjovold@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien/innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper:

Utdanning fra høgskole/universitet, og minst tre års yrkeserfaring

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved oppstart

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2021

Søknadsfrist: 15.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6390

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.