EVU-Kurs


Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650

Illustrasjonfoto av hender som holder tannhjul som skal gå inn i hverandre

Illustrasjonsfoto: Colourbox

For å kunne hente ut verdien av digitale prosesser i bygg og anlegg må man sørge for at man kan samhandle med alle aktører på tvers av verdikjeden og gjennom livsløpet. Dette fordrer at man snakker et felles «digitalt språk». ISO 19650 er en standard-serie som inneholder konsepter og prinsipper for informasjonsledelse ved bruk av "BygningsInformasjonsModellering" (BIM).

Se presseomtale fra høstens åpning av kurs.

Vi tar forbehold om endring i undervisningsopplegget pga. den pågående pandemien.

Søknadsfrist: 08.02.2021

Målgruppe:

Erfarne aktører i verdikjeden innen eiendom, bygg og anlegg.
For eks.: Eiere/ forvaltere, leietakere, arkitekter, rådgivere, produsenter, byggevareleverandører, entreprenører, renhold og driftspersonell.

Kursbeskrivelse:

Kurstemaer:

 • ISO 19650-1: Bakgrunn, termer og definisjoner, konsepter og prinsipper, bl.a. OIR, PIR, PIM, AIR, AIM og CDE.
 • BIM Modenhetstrinn, informasjons-modenhets- og detaljeringsgreper (MMI/LOD).
 • Hvordan reflektere organisasjonskrav (OIR), prosjektinformasjonskrav (PIR) og byggverksinformasjonskrav (AIR) i informasjonskravene til BIM.
 • Krav til informasjons-leveranser (PIM, AIM)
 • Hvordan stille entydige krav.
 • Oversikt over relaterte standarder, rammeverkstandarder.
 • Hvordan få tilgang til all informasjon via en inngang - Common Data - Environment (CDE) og skytjenester.
 • Overgang fra en fil-sentrisk CDE (BIM modenhetstrinn 2), til en data-sentrisk CDE (BIM modenhetstrinn 3).
 • ISO 19650-2: Gjennomføringsmodellen; Aktiviteter og ansvar i ulike delaktiviteter i livssyklusen.
 • Kommende standarder i ISO 19650-serien (driftsfase av eiendelene og sikkerhetsinnstilt tilnærming til informasjonsstyring).
 • Hvordan kan ISO 19650 implementeres/tas i bruk i en valgt organisasjon eller prosjekt/ prosjektfase.
 

Læringsutbytte:

Etter endt emne skal deltakerne selvstendig ha:

Kunnskap om

 • konseptene og begrepene i ISO 19650 del 1.
 • hvordan modellinformasjonen øker i mengde og detaljering gjennom de forskjellige fasene etter MMI indeksen (Modell Modenhets Indeks).
 • viktigheten av planlegging og digital samhandling i ISO 19650 baserte prosjekter.
 • gjennomføringsmodellen, dens aktiviteter og ansvar i ISO 19650 del 2, slik at en kan eksemplifisere en case.
 • kommende standarder i ISO 19650 serien, samt andre relaterte standarder.
 • kunne gjøre rede for kompetansekrav for å komme videre fra BIM nivå 2 (BIM iht. ISO 19650) til BIM nivå 3.
 • kunne forklare og drøfte samhandling og digital informasjonsflyt innen bygg- anleggs- og/eller eiendomsbransjen. 

Ferdigheter til å 

 • kunne forklare og gjøre rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper, samt vite forskjellen mellom proprietære systemer og anvendelse av internasjonale standarder.
 • Ut fra valgt rolle (bestiller/eier, byggherrer, rådgiver, produsent, entreprenør etc.) kunne bistå egen arbeidsgiver med å stille entydige krav, slik at informasjonen kan brukes effektivt gjennom hele livsløpet.
 • kunne være koordinator for å gjennomføre et byggeprosjekt iht. ISO19650

Generell kompetanse:

 • kunne vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon.
 • inneha grunnleggende forståelse for hvordan ISO 19650 kan bidra til planlegging og gjennomføring av tverrfaglige byggeprosjekt.

Læringsformer

 • Nettbasert med en 2-dagers samling på Gjøvik.
 • Videoforelesninger
 • Gruppearbeid og etablering av faglige nettverk
 • Veiledning av enkeltgrupper og webinarer
 • Videoer

Aktiviteter

 • Selvstudium
 • Prosjektoppgaver


Prosjektoppgaver:

 1. Obligatorisk gruppearbeid basert på evaluering av eksempeltilfeller framlagt i kursmateriellet.
 2. Videreføring av gruppearbeid hvor man proaktivt identifiserer og evaluerer en case i Norge eller utlandet (40%).
 3. Individuell oppgave. Ta for deg et eksisterende problem i bransjen i dag. Beskriv hvordan du mener ISO 19650 standardene sammen med øvrige relaterte standarder kan adressere disse utfordringene i samspill med praktiske utførelser (menneskelige faktorer, involverte prosesser - både utførelser og tjenester) og teknologiske muligheter i årene som kommer (60%).Eksamensbeskrivelse:

Dato: 10.06.2021
Vurderingsform:
1) Videreføring av gruppearbeid hvor man proaktivt identifiserer og evaluerer en case i Norge eller utlandet (Teller 40% av resultatet). Frist 26.04.21.
2) Individuell oppgave. Ta for deg et eksisterende problem i bransjen i dag. Beskriv hvordan du mener ISO 19650 standardene sammen med øvrige relaterte standarder kan adressere disse utfordringene i samspill med praktiske utførelser (menneskelige faktorer, involverte prosesser - både utførelser og tjenester) og teknologiske muligheter i årene som kommer (Teller 60% av resultatet). Frist 10.6.21.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatorisk oppstartsamling på NTNU campus Gjøvik 3. og 4. mars 2021.

Kursavgift:

7000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, pt. kr 580,-.

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Arild Godager
Universitetslektor
Telefon: 73 55 92 58
Epost: bjoern.godager@ntnu.no

Knud Mohn

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Anbefalte forkunnskaper:

Minimum et års relevant praksis fra f. eks.

- praksis fra en håndverker i et byggteknisk fag, hvor du var med på å oppføre eller rehabilitere bygninger

- ledelse på ulike nivåer, hvor du planla eller gjennomførte bygningstekniske prosjekter ​​​​​​​

- offentlig forvaltning, som gikk ut på å behandle byggesaker.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

 • NS-EN ISO 19650-1:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 1: Begreper og prinsipper.
 • NS-EN ISO 19650-2:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen.
 • Andre relevante ISO-standarder, som ISO 19650 henviser til.
 • Guider til ISO 19650.
 • Suppleringer ved studiestart.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 03.03.2021
Slutt: 10.06.2021

Søknadsfrist: 08.02.2021

Kursavgift: 7000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VB6114

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 10.06.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.