EVU-Kurs


Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane

Foto Luth Grafiske

Foto Luth Grafiske

Emnet vil gi studenten en mulighet til å fordype seg i en valgt problemstilling fra egen arbeidshverdag.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Kurset er et valgfritt emne for studenter ved erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane.

Emnebeskrivelse:

Prosjektoppgave

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave. Dato for innlevering avtales med veileder.

Kursavgift:

31000 Kr
Kursavgift info:
I tillegg kommer Semesteravgift

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften økes til ca 31 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019. Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

Rabatter:

Ingen rabatt.

Fagansvarlig/Forelesere:

Inge Hoff
Professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Epost: inge.hoff@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Kurset er kun for studenter som har fullført fire emner innen studieretning veg/jernbane og ønsker å fullføre det erfaringsbaserte masterprogrammet.

Opptakskrav er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning i et teknologisk fag fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning i teknologiske fag fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Avtales med faglærer etter tema for oppgaven

Eventuelle kostnader til pensum må deltakeren dekke selv.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 31000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6056

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.