EVU-Kurs


Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme

Kurset vår-høst 2021 er helt fullt.

Neste gjennomføring er vår-høst 2022, og søknadsfrist er 1.desember 2021. 

Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser. 

Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Ansatte både i spesialisthelsetjenesten og kommunal virksomhet, innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren som arbeider med barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser og/eller andre nevroutviklingsforstyrrelser.

Kursbeskrivelse:

Emnet gjennomføres som rent nettstudium, men med obligatorisk tilstedeværelse og aktiviteter. 

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Karakterskala: A - F, hvor A er best og F er stryk.

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen: 80% obligatorisk oppmøte på samlingene og to godkjente emneoppgaver. Oppgavene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har digitale nettsamlinger via Zoom. Seks samlinger fordelt på to semester 2021.

Samlingsdatoer vår 2021: 

20-21. januar
24. februar
14-15. april

Samlingsdatoer høst 2021: 

ikke fastsatt

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Hege Ramsøy-Halle
Fagkoordinator/prosjektleder
Mobil: 92654673
Epost: hege.ramsoy-halle@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44

Studieveiledning Kari Meli og Maria Årolilja Rø
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

  1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse og sosialfag ELLER bachelor i psykologi, barnehage- /førskolelærerutdanning og lærerutdanning.

  2. Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

  3. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.
Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer.
Alternativt kan du hente ut digitalt vitnemål på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og ev. sluttdato. NB: Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.
Studenter som får opptak må levere politiattest ved oppstart.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier underveis i studiet. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis via Blackboard ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med kamera og mikrofon, Blackboard og Zoom-videokonferanseverktøy.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Minimum 10 og maksimum 40 studenter. 

Kursdetaljer

Startdato: 20.01.2021
Slutt: 15.12.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6255

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.