EVU-Kurs


Akuttmedisin for legevaktpersonell

Foto: Bjørn Egil Johansen / flickr.com (CC BY 2.0)

Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin, samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen og godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer. Kurset tilbys som etterutdanning, uten studiepoeng og formell eksamen.

Søknadsfrist: 22.03.2021

Målgruppe:

Leger i vakt (fastleger og andre legevaktsleger), sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

Kursbeskrivelse:

Kurset gjennomføres over to dager ved Senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Kurset har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samarbeidstrening og kommunikasjon. Kurset gjennomføres i henhold til rammeplanen som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Kursinnhold:

  • ABCDE-undersøkelsen
  • Venepunksjon, intraossøs nål. Pleurapunksjon
  • Luftveishåndtering
  • Hjerte-lunge-redning, bruk av hjertestarter
  • Trombolyse
  • CPAP
  • Praktiske ferdigheter, kasuistikker og simulering

Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen 1.5.2020: Kurs i akuttmedisin

 

Pretest/e-læring må gjennomføres før det praktiske kurset

E-læringskurset er gratis og må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs. Ta e-læringen her: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

Estimert tidsbruk er 6-8 timer.

Læringsutbytte:

 

  • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelsen
  • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
  • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinsk prinsipper og tenkemåter, trening i tverrprofesjonelt samarbeid og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.

Tid og sted for kurs/samlinger:

26.-27. april 2021 ved Senter for simulering og pasientsikkerhet - NTNU i Gjøvik

 

 

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info:
I tillegg til kursavgiften kommer et administrasjonsgebyr på 400 kr som dekker materiell og bevertning.

Fagansvarlig/Forelesere:

Terje Ødegården
Senter for simulering og pasientsikkerhet - Gjøvik
Telefon: 61135322
Mobil: 47832521
Epost: terje.oedegaarden@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Ingen opptakskrav.Det er 30 plasser som tildeles søkere etter først-til-mølla-prinsippet etter søknadsfristens utløp.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Alle landets kommuner kan søke tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften 

Søknad om tilskudd

Kursdetaljer

Startdato: 26.04.2021
Slutt: 27.04.2021

Søknadsfrist: 22.03.2021

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 0

Emnekode: AKUTTMED-V1

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.