EVU-Kurs


Masteroppgave i helseinformatikk

Stetoskop på kretskort. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto: iStock

NTNU tilbyr et erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk. Studiet er tilpasset deg som er i arbeid. Masterprogrammet tar utgangspunkt i at både IT-sektoren og helsesektoren trenger brobyggere som har basisinnsikt i begge fag.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Målgruppe:

For deg som ønsker en mastergrad i helseinformatikk og har fullført modul 1 og 2.

Kursbeskrivelse:

På denne siden søker du opptak til avsluttende masteroppgave (modul 3). Kursdelen i masterprogrammet (modul 1 og 2) må være fullført før du kan søke. Du kan søke selv om du ikke har hatt eksamen/fått sensur på kurs i semesteret du søker.

Oppstart våren 2021.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samling i Trondheim eller på nett (1 - 2 dager). Mer informasjon kommer.

Tid og sted for veiledning avtales med veileder.

Kursavgift:

41000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift. For søknader til modul 3 gjelder angrerettloven. Kursavgiften refunderes ikke om en trekker seg fra kurset etter angrefristens utløp.

Fagansvarlig/Forelesere:

Pieter Toussaint
Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Epost: pieter@ntnu.no

Arild Faxvaag
Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 98 21 68 25
Epost: arild.faxvaag@ntnu.no

Kontakt:

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

  • Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.
  • Fullført modul 1 og 2

Spesielle opptakskrav:

Søkere med helsefaglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag (f.eks. sykepleie, fysioterapi, bioingeniørfag, radiografi, audiografi) eller fullført cand.med., cand.odont., cand.pharm. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Søkere med IT-faglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i informatikk, informasjonsvitenskap, datateknikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende. Minst 80 studiepoeng skal være relevant teknisk fordypning. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 41000 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: IT/MDV6191

Undervisningssted: Trondheim/Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.