EVU-Kurs


Velferdsteknologi

Helsearbeider og eldre mann med nettbrett. Foto.

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Kurset har fokus på hvordan man kan oppnå kunnskapsbasert praksis, basert på anvendt forskning, erfaringskunnskap og brukermedvirkning. Det legges stor vekt på samarbeid med arbeidslivet. Et viktig element er identifisering av utfordringer og analyse av behov fra ulike aktører innen velferdsteknologifeltet: helse- og velferdstjenester, teknologimiljøer osv. Både personen med behov for velferdsteknologitjenester og pårørende er sentrale i diskusjonen. Kurset knyttes tett opp til behovet for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, der gode teknologiske løsninger kan bidra til et bedre, sunnere og tryggere liv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Målgruppe:

Deltakere på Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk og andre som jobber med velferdsteknologi.

Emnebeskrivelse:

Velferdsteknologi

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave og hjemmeeksamenen, der hver del teller 50% av den endelige karakteren.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim/på nett våren 2021.

Første samling: 18. - 19. februar
Andre samling: 22. - 23. april

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

På grunn av koronasituasjonen vil det først nærmere oppstart bli avklart om undervisningen kan foregå med fysisk oppmøte eller om det blir digital undervisning.


Kursavgift:

6800 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU

Fagansvarlig/Forelesere:

Artur Serrano
Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 96 68 34 35
Epost: artur.serrano@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad
Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2020:
Veldig interessant kurs. Faglærer var engasjert og virket som han brant for det han foreleste om.

Kursdetaljer

Startdato: 18.02.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 6800 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: MDV6125

Undervisningssted: Trondheim/Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.