EVU-Kurs


Biologi og sykdomslære for informatikere

Dame i hvit frakk foran modell av kroppens indre organer. Foto.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kurset vil gi deg en overordnet innsikt i den biomedisinske kunnskapsbasen og hvordan klinikere bruker kunnskap til å analysere, forklare, fikse og evaluere helseproblem. Du vil lære gjennom å bli introdusert for kroppens biologiske system og hvordan disse feiler ved sykdom og ved å bli lært opp i klinisk resonnering.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 05.01.2021

Målgruppe:

Personer uten helsefaglig grunnutdanning som behøver dyp innsikt i helsedomenet for å utvikle IKT-løsninger som forenkler og effektiviserer informasjonsbehandling og kunnskapsbruk innen helse.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil sette deg i stand til å snakke med helsepersonell om hvordan de bruker og vedlikeholder kunnskapsbasen i det daglige pasientarbeidet, en ferdighet som kan være avgjørende for en hensiktsmessig dialog med helsepersonell i forhold til hvordan et IKT prosjekt skal forbedre eller effektivisere diagnostikk, behandling og informasjons-logistikk. Du vil også få bedre innsikt i pasientens utfordringer.

Undervisningen gis i form av obligatoriske forelesninger og gruppearbeid som vil fokusere på forståelse og kontekstualisering av biologisk kunnskap fra de ulike funksjonelle systemene nedenfor. Detaljer vil bli dekket av læreboken. Dette innebærer at pensum/læringsmål er mer omfattende enn det som undervises.

 Følgende tema inngår:

 • Sirkulasjonssystemet
  • Hjertet, blodårene
 • Respirasjonssystemet
  • Luftveiene, gassutveksling
 • Fordøyelsessystemet
  • Lever, galle, magesekk, tarm, fordøyelse
 • Nyrer, urinveier  
  • Filtrasjon, sekresjon, reabsorbsjon, vannlating
 • Blod, immunsystem
  • Immunforsvar, koagulasjon, hemoglobin, betennelsesprosesser
 • Nervesystemet og sanseorganer
  • Hjerne, ryggmarg, nerver, syn, hørsel, smak, lukt, berøring
 • Hormonsystemet og forplantning
 • Bukspyttkjertel, skjoldbruskkjertel, hypofyse, binyrebark, hypothalamus, feedbacksløyfer
 • Mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, befruktning, menstruasjon
 • Bevegelsesapparatet
 • Muskler, sener, skjelett

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen bestående av: Essayoppgave (40 %) og flervalgsoppgave (60 %)

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2021.

Første samling: 11. - 12. februar
Andre samling: 14. - 16. april

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU

Fagansvarlig/Forelesere:

Arild Faxvaag
Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 98 21 68 25
Epost: arild.faxvaag@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad
Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Kurset er rettet primært mot informatikere, evt. andre med en ikke-helserelatert bakgrunn.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet.

Det tas forbehold om mindre endringer i emneinnhold.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2020:
Foreleser med "hands on" erfaring og brennende engasjement!

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2021

Søknadsfrist: 05.01.2021

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6101

Undervisningssted: Trondheim/Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.