EVU-Kurs


Databaseteknikk

Smilende dame foran dataskjerm i kontorlandskap. Foto.

Databaseteknikk er en forutsetning for utnyttelse av data som ressurs. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi lever i en informasjonsinfrastruktur av datasamlinger: Kartdatabaser, Brønnøysundregistrene, pasientjournaler, Twitter, Facebook, www, etc... Kurset gir en grunnleggende innsikt i hvordan slike samlinger er bygget opp, fungerer, og hvordan de kan utnyttes.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Målgruppe:

Helsepersonell som vil lære og forstå hvordan verdien av strukturerte datasamlinger kan utnyttes til å effektivisere, øke kvalitet og bedre arbeidsforhold i virksomheten.

Kursbeskrivelse:

Hvordan kan faktiske forhold og hendelser representeres i form av strukturerte data som kan deles og være til informasjon og nytte for mange? Databasesystemer er programsystemer for å tilgjengeliggjøre, vedlikeholde og styre tilgangen til samlinger av data. En samling av data som forvaltes av ett databasesystem er en database. Databasene er grunnleggende elementer i alle IT-løsninger. Uten data er det ingen informasjon å bruke, dele, tolke, utforske eller lære av.

Databaseteknikk er en forutsetning for utnyttelse av data som ressurs. Faget omhandler datamodellering og designteori for relasjonsdatabaser og databasekonstruksjon.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger – individuelt og i gruppe. Etter hver enkelt samling gis det hjemmeoppgaver som gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempelproblemer. Mesteparten av undervisningen foregår på engelsk.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen i mai/juni.

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave (innlevering i mai) og deltakelse på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2021.

Første samling: 11. - 12. februar
Andre samling: 14. - 16. april

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

På grunn av koronasituasjonen vil det først nærmere oppstart bli avklart om undervisningen kan foregå med fysisk oppmøte eller om det blir digital undervisning.


Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU

Fagansvarlig/Forelesere:

Sattanathan Subramanian
Overingeniør og førsteamanuensis II, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 87 94
Epost: sattanathan.subramanian@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad
Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Kurset er rettet primært mot personer med helsebakgrunn, evt. andre med en ikke-informatiker bakgrunn.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2019:
Dette er spennende og gøy å lære. Engasjerende og faglig dyktige veiledere. Kurset er lagt opp med mye gruppearbeid slik at vi kan hjelpe og støtte hverandre.

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6104

Undervisningssted: Trondheim/Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.