EVU-Kurs


Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Har du lyst til å utdanne deg til å blir mentor eller praksislærer i skolen?

Samlingsbasert studium for deg som ønsker nye utfordringer i lærerjobben.

Søknadsfrist: 06.10.2020

Målgruppe:

Lærere som jobber i videregående skole og som ønsker å bli praksislærere eller mentorer til nyutdannede.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 14.04.2021
Eksamensformen er praktisk-muntlig eksamen i gruppe. For å stille til eksamen må kandidaten bestå obligatoriske arbeidskrav som skissert i emnebeskrivelsen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har 5 obligatoriske samlinger som holdes ved Steinkjer videregående skole.

Samling 1: 15. og 16. oktober 2020
Samling 2: 22. november 2020
Samling 3: 7. januar 2021
Samling 4: 9. februar 2021
Samling 5: 22. og 23. mars 2021

Klokkeslett for samlingene blir publisert senere.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift knyttet til tilbudet, men studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsettelse.

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne etter "først-til-mølla-prinsippet".

Fagansvarlig/Forelesere:

Tone Brendløkken
Universitetslektor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73559697
Epost: tone.brendlokken@ntnu.no

Halvor Hoveid
Professor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning
Epost: halvor.hoveid@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Epost: tone.brendlokken@ntnu.no

Marit Mikkelsen
Institutt for lærerutdanning
Epost: marit.mikkelsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

 • Lærerutdanning eller tilsvarende på bachelornivå
 • Minimum 3 års praksis som lærer i skolen (praksis må være etter endt utdanning)
 • Tilsetting i skolen og veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass
 • Dokumentasjon på utdanning må lastes opp når du søker.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Kursdetaljer

  Startdato: 15.10.2020
  Slutt: 14.04.2021

  Søknadsfrist: 06.10.2020

  Kursavgift: 0 Kr

  Studiepoeng: 15

  Emnekode: SKOLE6016

  Undervisningssted: Steinkjer vgs.

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Eksamen: 14.04.2021

  Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.