EVU-Kurs


Strategi og teknologiledelse

Illustrasjonfoto Foto: Yay Images

Foto: Yay Images

Kurset er et videregående kurs i strategi og ledelse med særlig fokus på strategisk ledelse av kunnskaps- og teknologibaserte aktiviteter. Kurset bygger videre på temaene som blir introdusert i kurset Ledelse og strategi som inngår i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.
Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Ledere og andre som er involverte i strategiarbeid. Spesielt relevant for de som jobber i kunnskaps- og teknologibaserte bedrifter.

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist er 1. juni 2021 kl. 14.00.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021.

Første samling: 8.-9. mars
Andre samling: 19.-20. april

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arild Aspelund
Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 90 84 00 17
Epost: arild.aspelund@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

IØ6501 Ledelse og strategi eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum.

Melissa Schilling (2012): Strategic Management of Technological Innovation, 4th edition. McGraw-Hill/Irwin. (Forventes lest før første samling)

Andre utgaver av boka (f.eks. tredje og femte utgave er ok).

Artikler, case og utdrag fra bøker kommer i tillegg og blir gjort tilgjengelig i Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 30 personer.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2018:
Utmerket kurs for de som jobber med teknologiutvikling, og som ønsker å forstå prosessene med å bringe produkter/prosesser ut i markedet. Gir et utmerket bilde på hva som skjer rundt teknologi, digitalisering og innovasjonsprosesser. Kurset krever noe forkunnskaper. Man får gjennom kurset et godt bilde av kompleksiteten rundt prosessene i industri og tjenesteutvikling.

Kursdeltaker våren 2016:
Strategi er et tema der det ikke finnes en enkelt oppskrift, men i dette kurset klarer faglig sterke forelesere å formidle kompleksiteten samtidig som de holder en tydelig rød tråd. Et av de mest nyttige kursene jeg har tatt, og umiddelbart anvendbart for den jobben jeg har som leder.

Kursdeltaker våren 2019:
Engasjerende forelesere og variert innhold.

Kursdetaljer

Startdato: 08.03.2021
Slutt: 01.06.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6029

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.