EVU-Kurs


Finansiering av forretningsutvikling

Foto: Yay Images

Dette kurset tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til finansiering av forretningsutvikling og dekker både finansiering av nye kunnskapsbedrifter og investeringsanalyse av utviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Strategi og forretningsutvikling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som jobber med finansiering av nye og eksisterende bedrifter.

Eksamensbeskrivelse:

Mappeevaluering med to hjemmeoppgaver som teller henholdsvis 60% og 40% av sluttkarakteren.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021.

Første samling: 26.-27. april
Andre samling: 27.-28. mai

Oppstart kl. 10.00 første dag og avslutning kl. 15.30 andre dag hver samling.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Sørheim
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 10 29
Mobil: 918 03 448
Epost: rogers@iot.ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker. Blir tilgjengelig via Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 30 personer.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2019:
Fantastisk kurs! Spennende temaer og mange dyktige gjesteforelesere. Jeg fikk svært mye læring ut av samlingene og eksamensformen.

Kursdeltaker våren 2019:
Finansiering av forretningsutvikling er en enestående mulighet til å få innsikt og kunnskap om hvordan man kan finansiere unge vekst- og kunnskapsbedrifter. Samlingene på campus gir meget godt utbytte, med sterkt faglig innhold fra både interne og eksterne forelesere!

Kursdeltaker våren 2019:
Roger er fantastisk dyktig, og har lagt opp til det beste faget gjennom hele studieløpet!

Kursdetaljer

Startdato: 26.04.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6015

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.