EVU-Kurs


Sikkerhet og organisasjon

Illustrasjon: bobbigmac

Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer risikoutsatt virksomhet er avhengig av både menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Kurset gir deg en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold eller Innovasjon og endringsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Alle som har lederansvar/driftsansvar eller HMS-oppgaver i privat eller offentlig virksomhet.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skal skrives individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.

Innlevering: 1. juni 2021.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med innleveringsfrist 9. april.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021:

  • Første samling: 19. - 20. januar
  • Andre samling: 13. - 14. april

Begge samlingene starter kl. 10 første samlingsdag, og avsluttes kl. 16 andre samlingsdag.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Petter Grytten Almklov
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 91 89 72 07
Epost: petter.almklov@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Faglærere

  • Professor Petter Grytten Almklov, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Førsteamanuensis II Torgeir Haavik, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Professor emeritus Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Førsteamanuensis Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
  • Professor Trond Kongsvik, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
  • Forskningssjef Maria Bartnes, Sintef

Referanser:

Et nyttig kurs som på en god måte balanserer mulighetsorienteringen i innovasjonsfaget med å fokusere på risiko. (Kursdeltaker våren 2017).

Sett i et moderne lederperspektiv er kursets relevans og aktualitet meget stor for å møte sikkerhetsutfordringer av både bransjespesifikk, såvel som av samfunnsmessig karakter. (Yrkesoffiser i Forsvaret) (Kursdeltaker våren 2014).

Nyttig og inspirerende kurs. Kurset gir nyttige perspektiver til HMS-faget! (Kursdeltaker våren 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 19.01.2021
Slutt: 01.06.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6520

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.