EVU-Kurs


Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk

Kurset gir deg kunnskap til å håndtere levereandørrelasjonene på en mer profesjonell måte. Foto: Yuri Arcurs

På dette kurset får du en inngående kunnskap om den strategiske betydningen av innkjøpsledelse og forsyningsledelse. Foto: Yuri Arcurs

Jobber du med innkjøp og forsyningsledelse (Supply Chain Management)?

God leverandørledelse kan styrke konkurranseevnen og effektiviteten til virksomheten. Gjennom kurset vil du bli kjent med teorier og konsepter innen utvikling og ledelse av leverandørrelasjoner og leverandørnettverk. 

Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp eller søker slike arbeidsoppgaver. Alle bedrifter, private og offentlige organisasjoner som har utfordringer innenfor logistikk og innkjøp er aktuelle, både innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel og offentlige virksomheter.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig oppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim våren 2021:
Første samling: 16. - 17. februar
Andre samling: 29. - 30. april

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ann-Charlott Pedersen
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 901 66 904
Epost: pedersen@iot.ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Artikkelsamling.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Sammen med kurset Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse erstatter kurset IØ6504 Strategisk logistikk-, innkjøps- og forsyningsledelse.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2013:
Positivt med liten klasse, mulighet for mye dialog med foreleser.

Kursdetaljer

Startdato: 16.02.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6513

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.