EVU-Kurs


Organisasjonsutvikling, ledelse og læring

Foto: Anne Line Bakken

Hvilke utfordringer står dagens organisasjoner overfor med hensyn til organisering og ledelse, og hvordan kan disse håndteres?

Kurset kan inngå i spesialiseringen i innovasjon og endringsledelse i masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med ledelse og organisasjon i kunnskapsintensive virksomheter.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Innleveringsfrist er 28. april 2021 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med innleveringsfrist 8. mars 2021.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021:

Første samling: 26. - 27. januar

Andre samling: 16. - 17. mars

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Emil Røyrvik
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 55 03 66
Mobil: 93 08 77 08
Epost: emil.royrvik@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum til kurset.

Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik (2016) Endringskynisme. 2. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk

Clegg, Stewart, Martin Kornberger & Tyrone Pitsis (2015) Managing and Organization, An Introduction to Theory and Practice, London: SAGE (kap. 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15)

Kotter, John & Holger Rathgeber (2006) Our Iceberg Is Melting, London: Macmillan

Meyer, Christine B. og Inger G. Stensaker (2011) Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget

Røvik, Kjell Arne (2007) Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon, Oslo: Universitetsforlaget (kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Schiefloe, Per Morten (2015) Sosiale landskap og sosial kapital. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 8 "Organisasjoner: nettverk og sosial kapital" s 209-240)

Sørhaug, Tian (1996). Om ledelse: Makt og tillit i moderne organisering. Oslo: Universitetsforlaget.

I tillegg vil det bli noen artikler/kapitler tilgjengelig i Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Maks antall deltakere er 25.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2019:
Kurset har gitt meg viktige perspektiver på ledelse, og mer svar på spørsmålet - hvorfor blir det ikke som vi planlegger? Schiefloe og Rolstadås er engasjerte og erfarne kursledere. Anbefales!

Kursdeltaker våren 2019:
Inspirerende, lærerikt og godt påfyll med enkle verktøy til bruk i hverdagen.

Kursdeltaker våren 2019:
Engasjerte forelesere med eierskap til pensum.

Kursdetaljer

Startdato: 26.01.2021
Slutt: 28.04.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6509

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.