EVU-Kurs


Lederutvikling og organisasjonsendring

Lederutvikling og organisasjonsendring - Foto: Rune Petter Ness

Foto: Rune Petter Ness

Dagens ledere forventes å utøve lederskap under kontinuerlige omstillinger og skiftende omgivelser. Hvordan kan man arbeide med å utvikle lederferdigheter og få større handlingsrepertoar slik at man blir bedre i stand til å møte denne typen krav?
Kurset kan inngå i spesialiseringen relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen blir utdelt på siste samling. Innleveringsfrist er 30. april 2021 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent øvingsoppgave.
Øvingsoppgaven har innleveringsfrist 5. april kl. 16.00.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger i Trondheim våren 2021.

Første samling: 25. januar

Andre samling: 1.-2. mars

Tredje samling: 8.-9. april

Kursets læringsmål og undervisningsformer medfører at alle samlinger er obligatoriske, og du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jonathan Reams
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 16 51
Epost: jonathan.reams@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum.

Eigel, K., & Kuhnert, K. W. (2016). The map. Finding your path to effectiveness in leadership, life and legacy. Friendswood, TX: Baxter Press. (Forventes lest før første samling)

Kegan, R., & Laskow Lahey, L. (2009). Immunity to change. How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization. Boston: Harvard Business Press. (Forventes lest før andre samling)

The Arbinger Institute (2016). The Outward Mindset. How to change lives and transform organizations. San Francisco: Berrett-Koehler. (Forventes lest før tredje samling)

Pensumbøker kan bestilles hos Akademika.
I tillegg tilkommer artikler som legges ut på Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Plass til maks 24 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Undervisningen foregår i all hovedsak på engelsk.

Referanser:

Kursdeltaker vår 2018:
Dette kurset fokuserer på utvikling av modenhet. Her vil du få et unikt påfyll som vil gi deg inspirasjon til videre vekst som leder og menneske. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette kurset både med hensyn til dine arbeidstakere, dine sjefer og ikke minst din familie. Fantastisk lærerikt kurs! Man lærer seg selv å kjenne mye bedre, både på godt og vondt, og får en unik mulighet til å modnes og utvikles både som person og leder. Anbefales!

Kursdeltaker vår 2017:
Hvis du ønsker å videreutvikle deg selv som leder, få verktøy til å overkomme utfordringer og få ny innsikt om deg selv og andre, er dette kurset for deg! Meget dyktige kursholdere og interessant pensum. Anbefales på det sterkeste!

Kursdeltaker vår 2019:
Engasjerte og kunnskapsrike forelesere. Gjennomtenkt struktur med mye læring. Tilbakemeldinger som inspirerer og motiverer.

Kursdetaljer

Startdato: 25.01.2021
Slutt: 30.04.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6505

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.