EVU-Kurs


Risikostyring i prosjekter

Det er mange typer risiko, og som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene og menneskene som er involvert i prosjektet. Foto: Crestock

Det er mange typer risiko, og som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene og menneskene som er involvert i prosjektet. Foto: Crestock

Kurset behandler metoder og teknikker for å håndtere risiko og usikkerhet i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialisering i prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for prosjektledere og personer som har ansvar for eller arbeider med risikovurderinger i prosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Fire oppgaver mellom samlingene som teller 50 % av sluttkarakteren.

Hjemmeeksamen utgjør de resterende 50 %, og foregår fra 27. mai kl. 10.00 til 1. juni kl. 10.00. Arbeidsomfang tilsvarer åtte timers arbeid. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2021:

Første samling: 15. - 17. februar (tre dager)
Andre samling: 10. - 11. mai (to dager)

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00 og avslutning siste dag kl 15.00. Nettbasert oppgavearbeid mellom samlingene.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Torp
Førsteamanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 92888384
Epost: olav.torp@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Det forutsettes i tillegg at du kan bruke Excel regneark, og at du har basisferdigheter i sannsynlighetsregning (de viktigste begrepene vil bli gjennomgått på kurset).

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Jørn Vatn; "Project Risk Management"
Deles ut på kurset.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Alle som skal delta på kurset må ta med egen PC med Microsoft Office (Excel). Læringsstøttesystemet Blackboard benyttes.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Konkret og praktisk kunnskap som du kan ta med deg rett inn i arbeidshverdagen (Kursdeltaker våren 2015)

Hadde jeg tatt dette kurset tidligere, så hadde jeg kanskje ikke fått den bråstoppen i det ene prosjektet mitt nå. Det er heldigvis aldri for sent å lære! (Kursdeltaker våren 2016)

Et meget bra kurs med dyktige og engasjerte lærere. Kursinnholdet er relevant og metodene vi lærer er lett å omsette til praksis i egen arbeidshverdag. Opplegget med innleveringer som teller halvparten av sluttkarakteren, bidrar til å holde jevn progresjon i læringen gjennom kurset. Lærerne er flinke til å besvare spørsmål mellom samlingene og til å gi tilbakemeldinger på hva man kan gjøre bedre i innleveringene (Kursdeltaker våren 2014)

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2021
Slutt: 01.06.2020

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6202

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.