EVU-Kurs


Organisasjon og endring - Trondheim

Foto: Yayimages/wavebreakmedia

Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. 

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.


Du kan også ta dette kurset med samlinger i Oslo.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Emnebeskrivelse:

Organisasjon og endring

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen 19. april - 10. mai. Eksamensoppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Eksamenskrav: Bestått semesteroppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2021:

Første samling: 11. - 12. februar

Andre samling: 25. - 26. mars 

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Thorsvik
Professor II, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 900 96 548
Epost: jan.thorsvik@uia.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum til første samling:
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer, 5. utgave, 2019
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling, 9. utgave, 2019
Ekman: Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen, Abstrakt forlag, 2004

Pensum til andre samling:
Choi, Soki: Radical change attempt in healthcare. Competing logics in hospital mergers. Karolinska Institutet, 2011

Bøkene kan f.eks. kjøpes på www.akademika.no

Artikkelsamling

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Jeg har vært leder i over 20 år og deltatt på mange typer av lederutviklingsopplegg. Dette kurset syns jeg er det aller beste jeg hittil har deltatt på. (Kursdeltaker høsten 2016)

I dette kurset møter du en fantastisk foreleser som evner å skape både begeistring og læring omkring hvordan organisasjoner fungerer. Du får både konkrete verktøy som du kan anvende både i daglig linjearbeid, i prosjekter og i endringsprosesser. Gjennom å benytte en helhetlig modell for organisasjoner vil du se sammenhenger tydeligere enn noen gang, og du vil kunne se forbedringspotensialet i egen virksomhet og hvordan du som leder kan tilpasse egne rutiner og atferd for å øke motivasjon og ytelse hos dine egne medarbeidere. Kurset anbefales på det sterkeste! (Kursdeltaker våren 2019)

Det å forstå hvordan en organisasjon fungerer er svært nyttig, uansett hvor man måtte befinne seg i hierarkiet. Kurset hadde en god oppbygning og ga elevene innsikt i relevant pensum og kritisk tenkning til litteraturen. Videre var det nyttig at man ble utfordret på å stille de riktige spørsmålene i forhold til de utfordringene man står ovenfor. Samlingene var engasjerende og ga rom for refleksjon og drøftinger. (Kursdeltaker våren 2019)

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2021
Slutt: 14.05.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6502

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.