EVU-Kurs


Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Smilende kvinne som snakker til en annen person. Foto.

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

Kurset tilbys som nettkurs for arbeidsledige og permitterte høsten 2020.

Bestått eksamen gir sertifisering i Profråd Karriere.

Søknadsfrist: 05.10.2020

Målgruppe:

  • Ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet
  • Studieveiledere, skolerådgivere og lærere
  • Karriereveiledere i NAV og i vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter
  • Bemannings- og rekrutteringspersonell
  • Andre yrkesgrupper med interesse for karrierelæring og -utvikling
  • Studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning

Kursbeskrivelse:

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler oversikt og dømmekraft for å planlegge fremtiden på en meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar til mistrivsel, lav produktivitet og utdanning som ikke fullføres.

Emneinnhold
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet tar utgangspunkt i Profråd Karriere. Emnets innhold vektlegger karrierelæring og utvikling av karrierekompetanser, erfaringsbasert læring, narrativ teori, person-miljø-samspill, beslutningsteori, samt kartleggingskvalitet og -kritikk.   Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter, samt supervisert trening i å bruke Profråd Karriere for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser som grunnlag for karrierevalg.

Det legges gjennom helhetlig karriereveiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt, jobbverdier, kommunikasjon og samhandling.

Faglig innhold
• Relevante veiledningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving

Undervisning

Emnet gjennomføres digitalt og består av fire dager med undervisning i teori, praktisk trening og problembasert læring. I den nettbaserte undervisningen legges det vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, med refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd Karriere. 

Utstyr

For å få utbytte av undervisningen trenger alle studentene en standard bærbar datamaskin, som inkluderer mikrofon, høyttaler og eventuelt webkamera. Det anbefales at studentene har en stabil internettforbindelse for å greie å følge og delta i synkron digital undervisning. For å få best mulig utbytte av studentaktivitet og kommunikasjon med faglærere, og for å bidra til at gruppen som helhet får en best mulig interaksjon, anbefaler vi sterkt at studentene deltar via eget webkamera. For å sikre en best mulig lydkvalitet på kommunikasjonen anbefales også bruk av hodetelefoner med egen mikrofon. Studentene bør sørge for å ha mulighet til å sitte et sted hvor de kan snakke og samarbeide uforstyrret med medstudenter og lærere gjennom kursdagene.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Individuell hjemmeeksamen med innleveringsfrist ca tre uker etter avsluttet undervisning. Eksamen baserer seg på teori, egne erfaringer med verktøyet og refleksjon rundt dette.
Eksamenskrav: Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte. Etter avsluttet undervisning: Gjennomføring av minimum tre, maksimum seks, Profråd Karriere-kartlegginger med egne veisøkere.
Bestått eksamen gir sertifisering i bruk av Profråd Karriere.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatorisk digital samling på fire dager 24. - 27. november 2020.

Undervisningen starter kl. 09.00 første samlingsdag og avslutter kl. 15.00 siste samlingsdag.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Utgifter til pensumlitteratur må bekostes av deltaker.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:

1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres

2. Først til mølla-prinsippet

I søknaden må du oppgi om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må også oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser
Maks antall 15 deltakere. Det kreves et minimum antall deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy

Referanser:

Celine Elserud, studierådgiver NKI Nettstudier:
Etter å ha fullført Profråd-kurset føler jeg meg mye tryggere som veileder. Kurset hadde en perfekt balansering av teoretisk læring og praktiske caser i små grupper. Vi fikk god veiledning av kompetente og motiverende forelesere, noe som gjorde at hele opplevelsen føltes veldig profesjonelt. Jeg sitter kun igjen med positive tanker om kurset, også fordi pensumet er oppdatert og spennende for oss som deltagere. Anbefaler dette kurset til alle som ønsker mer kompetanse innenfor veiledning, uansett bransje. (Kursdeltaker våren 2017)

Kursdeltaker høsten 2018:
Et veldig lærerikt kurs med suverene og kunnskapsrike forelesere, som evnet å få fram en inkluderende og positiv atmosfære sammen med oss som deltok på kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 24.11.2020

Søknadsfrist: 05.10.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6000

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.