EVU-Kurs


Smart læring Live

Nettkurset Smart læring Live tilbys arbeidsledige og permitterte sommeren 2020 med webinarer underveis i kurset. Kurset består av åtte moduler og starter den 15. juni, og du kan arbeide med kursinnholdet frem til 25. august.

Kurset er spesielt utviklet for deg som ønsker å styrke din digitale kompetanse og øke din forståelse for hvordan digitale teknologier endrer måten vi kan arbeide, lede og lære på.

 

For deg som vil ta eksamen - 7,5 studiepoeng:

Høsten 2020 tilbys eksamen to ganger, i september og november.  Du kan søke om å avlegge eksamen ved å klikke på en av lenkene under:

Eksamensperiode 7.- 21. september:
Registrer søknad om formell eksamen innen 25. august 2020

Eksamensperiode 16.- 30. november:
Registrer søknad om formell eksamen innen 25. oktober 2020

NB! Vær oppmerksom på at nettkurset gjennomføres på digit.ntnu.no, og at du må søke om å ta eksamen her på nettsidene til NTNU Videre. Du må altså registrere deg på to forskjellige nettsteder.  

Svar på søknad om du får avlegge formell eksamen får du etter at søknadsfristen har gått ut.


Meld deg på ved å trykke på knappen nedenfor:

Målgruppe:

Smart læring er høyst aktuelt for arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkende og alle som vil styrke sin digitale kompetanse. Smart læring Live arrangeres primært rettet mot permitterte eller arbeidsledige som følge av korona-pandemien.

Kursbeskrivelse:

Nedenfor kan du se en tematisk oversikt over innholdet i hver av de åtte modulene i emnet. Til sammen utgjør disse den samlede kompetansen som er beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. 

Modul 1 - Utdanning og læring i perspektiv

 • hvordan samfunnet endres ved at nye teknologier utvikles og konvergerer (kunnskaper)
 • hvordan vi kan legge til rette for nye digitale læreprosesser i UH-sektoren (kunnskaper)
 •  digitale notater - prinsipper for skriving, deling og samskriving av notater (ferdigheter)
 • digital dømmekraft - en definisjon (holdninger)

Modul 2 - Fra usosiale til sosiale medier, eller fra læring 1.0 til læring 2.0

 • overgangen fra Web 1.0 til Web 2.0 (kunnskaper)
 • sosiale medier som infrastruktur for sosial handling og deling (kunnskaper)
 • disruptive tjenester og betydningen av brukerskapt innhold (kunnskaper)
 • samskriving ved bruk av digitale tjenester (ferdigheter)
 • regler for deling og tilstedeværelse på nett (holdninger)

Modul 3 - Sosiale medier og læring

 • sosiale medier som fenomen (kunnskaper)
 • Facebook som infrastruktur for sosial samhandling (kunnskaper)
 • YouTube som infrastruktur for opplastning, visning og deling av video (kunnskaper)
 • tilstedeværelse på sosiale medier - konsum og produksjon, faglige sammenhenger (ferdigheter)
 • holdninger til deling av filer på Internett (holdninger)

Modul 4 - Født sånn eller blitt sånn - sosiale medier forandrer hjernen

 • hjernens evolusjonære utvikling og hukommelsens biologi (kunnskaper)
 • neuroplastisitet – hvordan hjernen kan endres ved læring (kunnskaper)
 • hvordan skript og maler kan stå i veien for kreativitet (kunnskaper)
 • multitasking og parallell prosessering (singel tasking) - innvirkning på læring (ferdigheter)
 • læringssyn og digitale læringsdesign (ferdigheter)
 • digital etikk og digital mobbing (holdninger)

Modul 5 - Teorier om læring

 • atferdsteoretiske, kognitive og konstruktivistiske læringsteorier (kunnskaper)
 • hvordan teknologi bidrar til å endre læring (kunnskaper)
 • konnektivismen, en "teori" om utdanning og læring i digitale omgivelser (kunnskaper)
 • logger og blogging, mikroblogger og tvitring (ferdigheter)
 • opphavsrett: åndsverk og lisenser (holdninger)

Modul 6 - IKT i utdanningen - det organisatoriske grunnlaget

 • digitale lære- og arbeidsprosesser (kunnskaper)
 • ledelse av endringsprosesser (personlig læringsnettverk - PLN) (kunnskaper)
 • søke, finne og dele innhold av høy kvalitet på nett (ferdigheter)
 • kildekritikk (holdninger)

Modul 7 - Utdanning i det digitale nettsamfunnet og læring og sosiale medier

 • faser i utviklingen av samfunn og utdanning (kunnskaper)
 • utfordringer ved endring av utdanningskulturer (kunnskaper)
 • spill og læring - gaming og gamification i faglige sammenhenger (ferdigheter)
 • utfordringer knyttet til ondsinnet programvare, hacking og id-tyveri (holdninger)

Modul 8 - Læring og sosiale medier

 • forutsetningene for endring og utvikling av utdanningssektoren (kunnskaper)
 • verdien av personlige læringsnettverk (PLN) (ferdigheter)
 • digital dømmekraft, en oppsummering (holdninger)
 • evaluere eget læringsutbytte i nettkurset Uni Smart læring
 • evaluere kurset og studietilbudet.

 

Emnebeskrivelse:

UNI Smart læring

Eksamensbeskrivelse:

Det tilbys formell eksamen i emnet EDU6211 tre ganger per år.
Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeeksamen på NTNUs digitale eksamenssystem Inspera assessment.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Gjennomføres på nett fra 15. juni til 25. august - påmelding til nettkurset finner du på https://digit.ntnu.no/

 

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Inger Langseth
Dosent, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73597474
Mobil: 41273111
Epost: inger.langseth@ntnu.no

Dag Atle Lysne
Førsteamanuensis, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73590416
Epost: dag.atle.lysne@ntnu.no

Magnus Sandberg
Stipendiat, NTNU Drive og Institutt for lærerutdanning
Mobil: 40217781
Epost: magnus.h.sandberg@ntnu.no

Kontakt:

Marit Mikkelsen
Studieveileder, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 59 19 28
Epost: marit.mikkelsen@ntnu.no

Annveig Skurseth
Kontaktperson for registrering til eksamen, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/Kontinuerlig

Opptakskrav:

For å ta formell eksamen må du ha generell studiekompetanse. Hvis du ikke er registrert med generell studiekompetanse må du laste opp dokumentasjon/vitnemål i det du søker om å ta eksamen. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende erfaring med bruk av ”data” og internett.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Tilgjengelig som Open access på plattformen.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

 • PC/Mac/nettbrett og eventuelt smarttelefon
 • Læringsplattform: EdX open

Referanser:

Deltaker høsten 2019:
Kurset gir deg mulighet til å lære samtidig som du utfører yrket ditt. Du kan få ny og oppdatert kunnskap som du kan gjennomføre og prøve ut i undervisningen. I tillegg kan du studere når og hvor du vil, en frihet jeg setter stor pris på. Sluttproduktet er at du opplever en god og varig læring som er relevant for undervisningen din.

Kursdetaljer

Startdato: På dette kurset kan du selv bestemme når du vil begynne

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: EDU6211

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.