EVU-Kurs


Kunnskapsbasert habilitering

- Et gratis nettkurs som tilbys både som etter- og videreutdanning

Kunnskapsbasert habilitering er for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for habilitering, samhandling/tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, samt egen og andres rolle i det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Emnet vi gi deg øving i å tilegne deg og integrere kunnskap fra ulike kilder.

Tilbudet består av fem moduler. Du kan ta de tre første modulene og få kursbevis. I tillegg kan du søke på modul 4 og 5, ta eksamen og få 7,5 studiepoeng

Du kan ta modul 1 - 3 når det passer for deg, men du må ha gjennomført modul 1 - 3 før du kan ta modul 4 og 5.

Mer informasjon om oppbyggingen av tilbudet

 

Modul 1 - 3

Påmelding


Modul 4 og 5

Se video

Søke opptak

 1. Registrer din søknad på EVUweb. Frist 10.08.2020
 2. Last opp dokumentasjon samtidig som du søker. Frist 10.08.2020

Følgende må du laste opp for at søknaden skal bli behandlet:

Kopi av vitnemål (forside og karakterer) for oppnådd bachelorgrad innen helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag. Alternativt kan du hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.

Les mer om krav til dokumentasjon her.

Målgruppe:

Emnet retter seg mot nytilsatte/ansatte i habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Det vil også være aktuelt for andre som har behov for videreutvikling, eller som er interessert i habilitering.

Kursbeskrivelse:

Emnet er organisert som et rent e-læringsemne. Studentene jobber individuelt og i grupper i virtuelle samhandlingsrom fra egen PC.

Emnet baserer seg på læringsformer og aktiviteter som gir fleksibilitet, og som kan gjennomføres fra egen arbeidsplass. Individuell opplæring gjennom undervisning som inneholder ulike videoressurser, oppgaver, mediefiler.

Det legges inn individuelt arbeid med egne oppgaver eller case. Gruppearbeid organisert som problembasert læring (PBL), i nettbaserte løsninger som gir deltakerne muligheter til samhandling, samskriving og læring i grupper. 

Læringsutbytte:

Emnet vil gi studentene:

Kunnskap om

 • hva habilitering innebærer på et generelt nivå, og hva som forventes av spesialisert habilitering i habiliteringstjenesten
 • ulike kunnskapskilder
 • hva kunnskapsbasert praksis innebærer
 • habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten; målgrupper og deres særlige utfordringer

 

Ferdigheter i

 • å kunne planlegge og gjennomføre en tverrfaglig utredning i samarbeid med pasienten/ nærpersoner og kollegaer
 • å finne og vurdere ulike typer kunnskap
 • å kunne ta beslutning om behandling/ tiltak sammen med pasienten/ familien, såkalt samvalg, ved å integrere kunnskap fra ulike kilder
 • å kunne evaluere egen praksis

 

Generell kompetanse om

 • kunnskapsbasert praksis
 • samhandling og samarbeid
 • funksjonsnedsettelser i et samfunnsperspektiv
 • etikk og verdier

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen i desember 2020. Dato for innlevering av hjemmeeksamen vil bli bestemt senere.
.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Nettbasert kurs i modul 4 og 5 starter 15. september 2020.

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden (for tiden på kr 580/620) må betales dersom du skal ta modul 4 og 5.

Fagansvarlig/Forelesere:

Rannei Sæther
Førsteamanuensis Regionalt Kunnskapssenter for Habilitering/Postdoktor ved Institutt for klinisk molekylær medisin (IKOM)
Telefon: 73559089
Mobil: 99248133
Epost: rannei.sather@ntnu.no

Anne Lise Høyland
Habiliteringstjenestene

Kontakt:

Kari Meli og Maria Å Rø
Studieveiledere, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Oddbjørg Mikkelsen
Kontaktperson for søknad på modul 4 og 5, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 66 39
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

NTNU Drive og habiliteringstjenestene i Midt-Norge

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Fullført Bachelorgrad innen helse-, sosial-, psykologi eller pedagogiske fag.

Det anbefales at søkeren er i relevant praksis.

Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Rangering av søkere ved opptak
Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at søkeren er i relevant praksis.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum, ca. 750 sider, både norsk og engelsk litteratur. Anbefalt litteratur publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet. Studentene må også finne individuelt egnet pensum, ut fra oppgaver og tema

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

 • Studentene må ha tilgang til PC med lyd, video og Skype
 • Læringsplattform Blackboard og andre arenaer for virtuell samhandling

Kursdetaljer

Startdato: 15.09.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7.5 (modul 4 og 5)

Emnekode: MDV6217

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.