EVU-Kurs


Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer

Illustrasjonsfoto Colourbox

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursbeskrivelse:

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med samlinger (2 x 2 dager) med forelesninger og diskusjoner. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk øvingsoppgave.

Vurderingsformen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2021:

Første samling: 9. - 10. mars

Andre samling: 4. - 5. mai

Begge samlinger vil starte kl 10.15 første dag og avsluttes kl 16 siste dag.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Trond Kongsvik
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 31 17
Epost: trond.kongsvik@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 09.03.2021
Slutt: 30.06.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6320

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.