EVU-Kurs


Introduksjon til MR

Emnet omhandler teorien bak dannelse av MR-bilder. Det er bygd opp om fem hovedtema; MR-fysikk med kontrastmekanismer, MR maskinvare, MR sikkerhet, bildedannelse, og MR-pulssekvenser. I tillegg inneholder emnet litteratursøk, innføring i rapportskriving og bruk av e-læringsplattform.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Studenter med bachelorgrad innen helsefag eller naturfag.

Kursbeskrivelse:

Emnet består av 5 hovedtema:

 • MR-fysikk med kontrastmekanismer (T1, T2, T2*, kontrastmidler)
 • MR maskinvare 
 • MR sikkerhet
 • Bildedannelse 
 • MR-pulssekvenser. 

I tillegg inneholder emnet litteratursøk, innføring i rapportskriving og bruk av e-læringsplattform.

Læringsformer og aktiviteter:

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med innlevering. Det vil bli avholdt en samling over tre dager tidlig i semesteret. Studentene må levere og få godkjent fem obligatoriske aktiviteter. Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform: artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Læringsutbytte:

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:

Studenten skal:

Kunnskaper:

 • Kunne redegjøre for oppbygningen av en MR-enhet 
 • Forstå og redegjøre for grunnleggende fysikk innen MRI 
 • Kunne redegjøre for dannelse av kontrast i MR-bildene 
 • Kunne redegjøre for teoretisk og praktisk sikkerhet ved bruk av MR 
 • Forstå og redegjøre for ulike pulssekvenser 
 • Forstå mekanismene for bildedannelse i MR 

Ferdigheter:

 • Kunne vurdere avbildningsparametere og utføre bildeoptimalisering 
 • Kunne redegjøre for og ta i bruk forskjellige pulssekvenser 
 • Kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer 

Generelle kompetanse:

 • Bruke MR-teori i praktiske MR bildediagnostiske formål 
 • Kunne reflektere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor emnets innhold

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen.
Eksamenskrav: Beståtte øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En samling i Trondheim 7. - 9. september 2020.

Samlingen foregår på NTNU campus Øya i Trondheim.

 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden Sit, pt kr 580 må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Beathe Sitter
Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 23 18
Epost: beathe.sitter@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper om menneskekroppens fysiologi og anatomi.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Primær lærebok er McRobbie, From picture to proton, (ISBN 9781107643239)

Andre anbefalte lærebøker og ressurser oppgis ved oppstart.

Praktiske opplysninger:

Emnet inngår i master i medisinsk bildeteknologi og videreutdanning i MR, men tilbys også som et enkeltstående emne.

Kursdetaljer

Startdato: 07.09.2020
Slutt: 30.12.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAT6101

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.