EVU-Kurs


Introduksjon til medisinsk bildeteknologi

Illustrasjonsfoto fra ultralydundersøkeles Foto Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Illustrasjonsfoto fra ultralydundersøkelse Foto Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Emnet omhandler prinsipielle egenskaper for medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker, herunder klinisk anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Studenter med bachelorgrad innen helsefag eller naturfag.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold:

  • Prinsipielle egenskaper for medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker. 
  • Klinisk anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi.


Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med elektronisk innlevering. Det vil bli avholdt en samling på to dager i høstsemesteret, og studentene har fire obligatoriske aktiviteter. Alle læringsressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform.

Læringsutbytte:

En kandidat som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

  • Har bred kunnskap om prinsipielle egenskaper for ulike medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker 
  • Har bred kunnskap om anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi 

Ferdigheter:

  • Kan vurdere indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi for ulike medisinske bildeteknologier 

Generell kompetanse:

  • Har innsikt i virkemåte for utstyret som brukes ved bildeteknologiske undersøkelser 
  • Kan diskutere sentrale tekniske og etiske problemstillinger i faglige og tverrfaglige team 
  • Har innsikt i klinisk nytte for ulike medisinske bildeteknologier

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen over 48 timer.
Eksamenskrav: Beståtte øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En samling i Trondheim 27. - 28. august.

Samlingen foregår på NTNU campus Øya i Trondheim.

 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden Sit, pt kr 580 må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Øystein Olsen
Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 23 01
Epost: oystein.olsen@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Læringsmateriell vil bli presentert ved oppstart av kurset.

 

Kursdetaljer

Startdato: 27.08.2020
Slutt: 30.12.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAT6000

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.