EVU-Kurs


Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 17. sept.)

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Foto: Rune Petter Ness

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Illustrasjonsfoto: Yay Images, Wavebreakmedia.

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Kurset gir innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons - og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever.

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i relasjonell ledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og lederutvikling og læring i organisasjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samlingsdag.
Innleveringsfrist er 4. desember 2020 (kl. 14.00).
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent oppgave (coachingrapport) mellom samlingene. Innleveringsfrist for mellomoppgave er 2. november 2020.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.
Første samling: 17.-18. september 2020
Andre samling: 10.-11.-12. november 2020

Begge samlinger starter kl. 09.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Merk at samlingene er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på samlingene.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Camilla Fikse
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Det kan bli endringer i pensum.

Bøker du selv må kjøpe:
- Kvalsund, R. & Meyer, K. (2005). Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (minus kap. 9 som er pensum på 6501)
- Kvalsund, R. (2020) Coaching: metode: prosess: relasjon. Tønsberg: Synergy Publishing
- Kvalsund, R. (2006) Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.
- Spurkeland, J. (2020) Relasjonskompetanse: Resultater gjennom samhandling. Oslo: Universitetsforlaget (kapittel 1-5)

Bøkene kan kjøpes via www.akademika.no bortsett fra bok nummer to på listen som kjøpes ved henvendelse til grytnes@synergy.no
I tillegg inneholder pensumlisten noen artikler/kapitler som vil bli tilgjengelig som digitalt kompendium i læringsstøttesystemet Blackboard til studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Dette kurset har plass til 15 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Dette er et utrolig bra kurs hvor læringsutbyttet er svært høyt både på et jobbmessig plan, og ikke minst på det personlige plan. Jeg måtte utenfor komfortsonen og fikk virkelig utfordret meg selv - men jeg sitter igjen med så mye læring, og jeg ble så inspirert til å fortsette læringen om relasjoner til andre mennesker. (Kursdeltaker, høsten 2019)

Gode forelesere, godt planlagt helhetlig med gruppearbeid, god stemning og godt miljø. (Kursdeltaker, høsten 2019)

Selvutvikling på høyt nivå. Lærer gode teknikker for kommunikasjon og å bygge gode relasjoner. Nyttig både på jobb og ellers i livet. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Et kurs som gir læring og er nyttig på så mange plan; - for meg personlig, i samhandling med andre, og for meg som leder i kommunikasjon og ledelse med mine medarbeidere. Så er det så utrolig hyggelig og livsbejaende å være deltaker på kurset. Deltakere fra ulike arbeidsplasser og med hver våre historier og erfaringer, så opplever vi at vi blir kjent med hverandre på en helt spesiell måte, og lærer av hverandre. Tusen takk for et veldig fint kurs! (Kursdeltaker, høsten 2016)

Dette kurset svarte virkelig til forventningene. Kjempedyktige og entusiastiske kursledere som bød på seg selv. Masse praktiske øvelser (i triader) som gjorde at jeg fikk utfordret meg selv, og samtidig lært mye av de andre kursdeltakerne. Gleder meg og føler meg rustet til å ta i bruk coaching som ledelsesverktøy! (Kursdeltaker, høsten 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 17.09.2020
Slutt: 04.12.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6502

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.