EVU-Kurs


Vedlikeholdsoptimalisering

 

 

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som ønsker fordypning i optimalisering og har gode forkunnskaper i matematikk.

Eksamensbeskrivelse:

Det gjennomføres hjemmeeksamen i etterkant av siste samling. Eksamensoppgaven utleveres 15. januar kl. 0900 og skal leveres inn 18. januar kl. 0900. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver.
Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim:

Første samling: 27. - 29. oktober 2020
Andre samling: 5. - 6. januar 2021

Du må ta med PC med MS Excel på samlingene, Mac med siste versjon av Excel kan også benyttes.

Oppstart kl 10.15 første dag og avslutning kl 15 siste dag på første samling og oppstart kl 10.15 første dag og avslutning kl 16 siste dag på andre samling.


Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 01 45
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

  • Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning
  • Kurset Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) eller tilsvarende

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendier og vitenskapelige artikler.
"Introduksjon til sannsynlighetsregning" - bør være lest før første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard
MS Excel

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Det tas forbehold om endringer.

Kursdetaljer

Startdato: 27.10.2020
Slutt: 18.01.2021

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6021

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.