EVU-Kurs


Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse

Forretningsforbindelser som håndhilser

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Du vil bli introdusert til modeller og konsepter for kartlegging, analyse og effektivisering av en organisasjons innkjøps- og forsyningsarbeid. Kurset gir oversikt over og innsikt i den strategiske betydningen til innkjøpsledelse og forsyningsledelse.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Ledere og andre som jobber strategisk med innkjøpsledelse og forsyningsledelse, eller som ønsker slike oppgaver. Kurset er relevant om du jobber i industri, tjenesteytende sektor, handel eller offentlig sektor.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig oppgave. Oppgaven utleveres ved oppstart av kurset og er knyttet til egen bedrift eller organisasjon. Utkast til oppgaven blir presentert på annen samling. Basert på tilbakemeldinger på andre samling og andre skriftlige tilbakemeldinger leverer du den endelige oppgave i slutten av semesteret. Informasjon om frister vil blir gitt ved oppstart av kurset.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2020:

Første samling: 21. - 22. september

Andre samling: 5. - 6. november

Samlingene starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1600 andre dag.


Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Luitzen de Boer
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 76 04
Epost: luitzen.de.boer@iot.ntnu.no

Tim Torvatn
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: tim.torvatn@iot.ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education Limited, 2016 (5th edition)

Arjan van Weele: Purchasing and Supply Chain Management. Cengage Learning, 2018 (7th edition) (alternativt kan man bruke den norske versjonen av denne boken)

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no eller andre nettbokhandlere.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Utrolig lærerikt og inspirerende kurs med dyktige forelesere og læring man kan ta med seg rett inn i egen arbeidshverdag. Evner å favne alle deltakere med ulik bakgrunn og erfaring, samtidig som man får personlig veiledning underveis. Anbefales! (Kursdeltaker høst 2014)

Kursdetaljer

Startdato: 21.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6512

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.