EVU-Kurs


Risikoanalyse

Når ulykken er ute er det for sent å være forutseende. Systematiske risikoanalyser kan imidlertid hjelpe deg forebygge ulykker. I dette kurset lærer du fra et internasjonalt fremragende fagmiljø om ulike teknikker for risikoanalyse, med vekt på praktiske problemstillinger og gjennomføring.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.09.2020

Emnebeskrivelse:

Risikoanalyse

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Utlevering 16. desember kl 08, innlevering 17. desember kl 10.

Arbeidsomfanget på eksamen er fire timer. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppgave.

Vurderingsformen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlinger høsten 2020:
  • Første samling: 12. - 14. oktober
  • Andre samling: 24. - 26. november

Samlingene foregår i Trondheim. Begge samlinger starter kl 10 første dag og avsluttes kl 15 siste dag.


Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Stein Haugen
Professor, Institutt for marin teknikk
Telefon: 73 59 01 11
Mobil: 934 83 907
Epost: stein.haugen@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende forkunnskaper i sannsynlighetsregning. Det er en fordel med en viss teknisk bakgrunn.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rausand, Marvin og Stein Haugen: Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Wiley, 2020.

Boken kan kjøpes på www.akademika.no. Pensum ut over dette vil bli tilgjengelig elektronisk.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker vår 2016:
Kurset i Risikoanalyse har gitt meg en faglig god plattform og et godt utgangspunkt for videre arbeid i egen bedrift. Jeg sitter igjen med en bred og god basiskunnskap om temaet risikoanalyse, samtidig som kurset også har gitt meg nyttig innsikt i metoder og praktisk anvendelse innenfor dette fagområdet. Prosjektarbeidet som gjennomføres underveis, er en viktig del av kurset og er sentralt for å få et optimalt utbytte. Det å kunne trekke inn aktuelle problemstillinger fra egen bedrift og benytte metoder og teknikker fra forelesningene, gir et veldig godt læringsutbytte.

Kursdeltaker vår 2016:
Det er relativt krevende å gjennomføre et slikt kurs i tillegg til vanlig jobb, ikke minst når det er noen år siden sist man var i forelesningssalen. Ukene med kurs er en intens periode med både oppgaveskriving og lesing, noe som om krever god struktur og en bra porsjon disiplin. Likevel er det ingen tvil om at det er verdt det! Å være i et læringsmiljø som ved NTNU, er bestandig inspirerende og ikke minst gir det motivasjon og et godt faglig utbytte å treffe andre kursdeltakere i samme situasjon som seg selv. Interessant kurs med dyktig foreleser! Veldig relevant uansett hvilken jobb en har.

Kursdeltaker vår 2014:
Et svært bra kurs som ga meg god innsikt i mange former for risikovurdering. Selv om jeg ikke har noe teknisk bakgrunn hadde jeg ingen problemer med å følge med. Kursholder hadde en god gjennomgang av tema som hjalp meg å forstå bedre innholdet i boken. Å delta på forelesningene var en forutsetning for at jeg skulle klare eksamen.

Kursdetaljer

Startdato: 12.10.2020
Slutt: 17.12.2020

Søknadsfrist: 01.09.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6017

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.