EVU-Kurs


Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF)

Ordsky av kursinnholdet

Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. Målet er å lage en forskningsprotokoll med en kvalitet som gjør at du kan publisere det endelige resultatet i et fagtidsskrift.

Arbeidet vil kunne fungere som forberedelse/støtte til en mer omfattende forskningsutdanning (som f.eks. mastergrad eller doktorgradsprogram (ph.d.). Hovedvekten legges på kvantitative metoder (tverrsnittstudier samt eksperimentelle/kvasieksperimentelle studier) da disse egner seg godt til mange kliniske problemstillinger. 

Du vil i stor grad arbeide med dine egne ideer og prosjekter. Det er derfor en forutsetning at du har/finner et konkret prosjekt å arbeide med i kursperioden. 

For å søke på kurset må du først fylle ut dette skjemaet - som deretter lastes opp sammen med øvrig dokumentasjon via søknadslenken under. 

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Alle som arbeider med pasienter og pasientrelatert virksomhet ved Helseregion Midt-Norge (HMN). Du må ha en relevant Bachelorgrad (eller tilsvarende høyere utdanning på minst tre år) og en del klinisk erfaring.
Du må ha noe engelskkunnskap.

Ansatte i somatikken/prosjekter fra somatikken kan også søke kurset.

Kursbeskrivelse:


Læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskaper - etter fullført kurs skal deltakeren:

 1. Kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen klinisk forskning;
 2. Kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning;
 3. Ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri.

Ferdigheter - etter fullført kurs skal deltakeren:

 1. Ha noe innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter under veiledning;
 2. Ha noe basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg;
 3. Ha utviklet god vitenskapelig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning;
 4. Kunne vurdere og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt;
 5. Innledende forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning.

Generell kompetanse - etter fullført kurs skal deltakeren:

Inneha forståelse for hva klinisk forskning er, og kjenne til grunnleggende metodikk. Kurset vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. 

Faglig innhold

 • Rammebetingelser
 • Problemformulering
 • Litteratursøking
 • Eksperimentelt design
 • Andre design
 • Protokollstruktur
 • Basal statistikk
 • Skriveprosessen
 • Etikk, lovverk og uskrevne regler

Tidsbruk
Kurset består av 10 kursdager med tre til seks ukers mellomrom. Du må beregne egentid utover dette. Anledning til å jobbe med prosjekt/ kursmateriale i arbeidstiden må klareres via vanlige kanaler. En bør regne med ca. 1 dag/ uke i snitt gjennom det aktuelle år. I tillegg bør du regne med å bruke noe fritid til arbeidet. Det vil være en fordel om noe av denne tiden kan tas samlet i arbeidsintensive perioder. Du må selv klarere slike ting med egen ledelse, og leder må også undertegne søknadsskjemaet. Gjennomføring av kliniske prosjekter tar vanligvis lenger tid enn ett år, og full gjennomføring av mange prosjekter vil derfor oftest ikke kunne skje innen rammen av året. Anledning til å fortsette prosjektet etter kursperioden må klarereres med egen leder.

Læringsform og aktiviteter

Veiledet problembasert læring i gruppe med egenstudier og oppgaver. Mye bruk av muntlige presentasjoner av eget prosjekt i gruppen samt skriftlige hjemmeoppgaver. MDV6002 er dialogbasert, og krever at studenten er aktiv gjennom hele kurset. Vi bruker internasjonale gjesteforskere, de siste gangene har vi brukt Prof. Jan Scott, Newcastle Univ.

Eksamensbeskrivelse:

Muntlig eksamen (teller 40%) på siste kursdag og skriftlig oppgave (teller 60%) som innleveres 10 dager før muntlig.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset består av totalt 10 dager (á ca 4-5 timer) og holdes ved Østmarka sykehus i Trondheim. 

Oppstart ca 1.februar 2021. Endelige dater ikke satt på nåværende tidspunkt. 

Obligatorisk oppmøte på kursdager. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift utover pensum og reise/møtekostnader

Fagansvarlig/Forelesere:

Einar Vedul-Kjelsås
Førsteamanuensis, Dr.philos., NTNU Institutt for Psykisk helse, Forsker, AFFU, PH, St. Olavs Hospital
Telefon: 72823039
Epost: einar.vedul-kjelsas@ntnu.no

Ismail Cuneyt Guzey
Overlege/Dr. Med; NTNU Institutt for psykisk helse
Telefon: 72 82 30 25
Epost: cuneyt.guzey@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fag. Søkere med realkompetanse kan vurderes på individuelt grunnlag. Søkere må ha en prosjektidé, og veileder. Prosjektet må være godkjent av leder.

Anbefalte forkunnskaper:

Noen års klinisk erfaring. Søkeren bør kunne engelsk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: MS Word og referansedatabase anbefales.

Praktiske opplysninger:

Minimum 5 deltakere for oppstart. Maks 10 deltakere. 

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021
Slutt: 31.12.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: MDV6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.