EVU-Kurs


Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Foto: Colourbox/ 1STunningArt

Emnet gir en innføring i cyber- og informasjonssikkerhet slik at du skal kunne forstå behovet for sikkerhetstiltak og kunne planlegge gjennomføring av sikring i samarbeid med eksperter. Du får en innføring i hvordan du skal håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten samt hvordan du kan bygge trygge og solide informasjonssystemer.

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn. Dato for neste gjennomføring er foreløpig ikke bestemt.

Les også bloggartikkel Stort behov for kunnskap om cyber-sikkerhet


Søknadsfrist: 05.08.2020

Kursbeskrivelse:

Tema som behandles er:

 • systemtenkning
 • adferd
 • juridiske og etiske aspekter knyttet til personvern
 • sikkerhetsstandarder
 • sikkerhetsteorier
 • modellering av trusler og muligheter
 • sikkerhetsbevissthet og sikkerhetsplanlegging

Emnet undervises på engelsk. 

Læringsutbytte:

Knowledge:

 • The candidate possess through knowledge of the fundamental theories , models practices of information security management for both large and small organization.
 • The candidate possess insight and understanding of ethical and legal aspect information security management and privacy management.
 • The candidate possesses good understanding of the risk management processes. 
 • The candidate possesses good understanding of security planning and incident management process.
 • The candidate possess insight and good understand of security awareness and security escalations issues in information security management work.
 • The candidate possess insight and good understand of both macro and micro economics issues in information security management.
 • The candidate possess insight of the technological innovation process in IT security and its effect on security management.
 • The candidate possess basic knowledge of the standards in information security management.

Skills:

 • The candidate is capable of analyzing existing theory , models and methods in the field of information security management and work independently on solving theatrical and practical problems.
 • The candidate is capable of applying his/her knowledge to both modeling the potential problems and the solutions in information security management and be able to communicate this problems and solutions using basic rhetorical skills.
 • The candidate is capable of using and the basic terminology and is aware of the basic standards used in the area.

General competence:

 • Can participate in group work and manage different organization roles of information security management.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen, 3 timer, i november/desember 2020.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet undervises fra Gjøvik.

Første obligatoriske samling på nett via Zoom:  Tirsdag 18. august kl. 14.00-18.00

Undervisning og læringsaktiviteter via Blackboard underveis.

En dag obligatorisk samling på Gjøvik i  november i uke 46 eller uke 47-
dato kommer senere.

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Grethe Østbye

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Første opptak er allerede foretatt og nå lyser vi ut noen restplasser fram til 5. august. Kvalifiserte søkere rangeres da etter først til mølla-prinsippet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.08.2020

Søknadsfrist: 05.08.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IIKG6503

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.