EVU-Kurs


Tallteori

Foto: Pixabay

Kurset gir en innføring i elementær tallteori. Tema som behandles er: Delelighetsteori, Euklids divisjonsalgoritme, lineære diofantiske ligninger, elementær primtallteori, lineære kongruenser, kinesisk restteorem, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem med anvendelse innen RSA-kryptografi, Wilsons teorem.

Spesialstoff som kan variere fra år til år kan være tallteoretiske funksjoner, Fermats problem for n = 4, kjedebrøker, rasjonale approksimasjoner, Pells ligning og kvadratiske rester.

Tallteori er et av flere nettbaserte kurs innen matematikk. Se hele tilbudet i matematikk DELTA

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • kunnskap om grunnleggende begreper i elementær tallteori, inkludert Euklids divisjonsalgoritme, lineære Diofantiske ligninger, elementær primtallsteori, lineære kongruenser, det kinesiske restteorem, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem, Wilsons teorem og spesialstoff.
  • kunnskap om de tallteoretiske prinsippene bak moderne RSA-kryptografi, samt den historiske utviklingen innenfor emnet.
 

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • anvende grunnleggende tallteori på konkrete problemer, som å bruke Euklids divisjonsalgoritme, løse Diofantiske ligninger og (systemer av) lineære kongruenser, kryptere og dekryptere meldinger i gitte RSA-systemer
  • føre elementære matematiske bevis

 

Undervisning

Nettbasert kurs med øvinger, nettdiskusjoner, samlinger og skriftlig eksamen. Det obligatoriske arbeidet består av øvinger og to samlinger.

For mer informasjon om DELTA-programmet Matematikk på nett, som dette emnet er en del av, se www.ntnu.no/videre/delta.

 

Eksamensbeskrivelse:

Vurderingsform: 100% skriftlig eksamen (fire timer) i Trondheim.
Det vil ikke bli gitt tilbud om lokal eksamensgjennomføring.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høstsemesteret 2020.

Første samling: 8.-9. september

Andre samling: 27.-28. oktober

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise/opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. I tillegg tilkommer utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Faglig kontaktperson: Andrii Bondarenko
Epost: andrii.bondarenko@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Det kreves generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensuminformasjon kommer.

Praktiske opplysninger:

Studiepoengreduksjon/overlapp er tilsvarende som for emnet MA1301 Tallteori

Kursdetaljer

Startdato: 17.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MA6301

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.