EVU-Kurs


Moderne fysikk

Sirkler og patrikler i bane. Foto: agsandrew - yayimages.com Illustrasjon: agsandrew - yayimages.com

Emnet FY6019 Moderne fysikk gir en grunnleggende innføring i kvantefysikk, atomfysikk, kjernefysikk og partikkelfysikk med eksempler på teknologiske anvendelser.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

 • Historisk utvikling
 • Kvantemekanikk
 • Schrôdingerligningen
 • Atomer, molekyler og faste stoffer
 • Anvendelser
 • Kjernefysikk
 • Partikkelfysikk

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • grunnleggende forståelse om atomers og molekylers oppbygning
 • kjenner til hvordan spektroskopiske teknikker kan gi informasjon om atomer og molekylers oppbygning
 • kjenner til sentrale begreper og fenomener i kjerne- og partikkelfysikk
 • har kunnskap om teknologiske anvendelser med basis i kvantefysikk 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere problemstillinger i kvantefysikk
 • bruke matematikk til å beskrive og løse problemer i kvantefysikk
 • bruke digital programvare til å løse problemer i kvantefysikk
 
Generell kompetanse
 
Kandidaten kan
 • formidle fagstoff og resultater
 • utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
 • utnytte egen fysikkompetanse til å, planlegge og gjennomføre god undervisning
 

Undervisning


Forelesninger på samlingene. Mellom samlingene er det individuelle øvinger, og mulighet for samarbeid og veiledning via Blackboard (NTNUs e-læringsplattform).

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samlingene som studenten ikke kan gjøre individuelt. 
 

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen (100%). Innleveringsfrist bestemmes i samråd med studentene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset undervises høsten 2020, og er nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim på NTNU Gløshaugen.

Første samling: 25.-27. august

Andre samling: 29. september - 2. oktober

Tredje samling: 2.-4. november

Samlingene omfatter både FY6019 og FY6020 slik at dette emnet tar ca. 50 % av den totale arbeidstiden på samlingene. Hvis du tar kun FY6019 vil det altså ikke være samling hele perioden.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

 

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på samlingene.
 • Skriftlige innleveringer på Blackboard mellom samlingene (vurderes til godkjent/ikke godkjent). En andel av øvingene må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen.

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jon Andreas Støvneng
Førsteamanuensis
Telefon: 73 59 36 63
Mobil: 45 45 55 33
Epost: jon.stovneng@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX og fullført Fysikk 1 (30 studiepoeng) fra NTNU KOMPiS eller tilsvarende.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk og bølgefysikk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Openstax.org

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 20.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FY6019

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.