EVU-Kurs


Moderne fysikk

Sirkler og patrikler i bane. Foto: agsandrew - yayimages.com Illustrasjon: agsandrew - yayimages.com

Emnet FY6019 Moderne fysikk gir en grunnleggende innføring i kvantefysikk, atomfysikk, kjernefysikk og partikkelfysikk med eksempler på teknologiske anvendelser.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

 • Historisk utvikling
 • Kvantemekanikk
 • Schrödingerligningen
 • Atomer, molekyler og faste stoffer
 • Anvendelser
 • Kjernefysikk
 • Partikkelfysikk

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • grunnleggende forståelse om atomers og molekylers oppbygning
 • kjenner til hvordan spektroskopiske teknikker kan gi informasjon om atomer og molekylers oppbygning
 • kjenner til sentrale begreper og fenomener i kjerne- og partikkelfysikk
 • har kunnskap om teknologiske anvendelser med basis i kvantefysikk 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere problemstillinger i kvantefysikk
 • bruke matematikk til å beskrive og løse problemer i kvantefysikk
 • bruke digital programvare til å løse problemer i kvantefysikk
 
Generell kompetanse
 
Kandidaten kan
 • formidle fagstoff og resultater
 • utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
 • utnytte egen fysikkompetanse til å, planlegge og gjennomføre god undervisning
 

Undervisning


Forelesninger på samlingene. Mellom samlingene er det individuelle øvinger, og mulighet for samarbeid og veiledning via Blackboard (NTNUs e-læringsplattform).

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samlingene som studenten ikke kan gjøre individuelt. 
 

Emnebeskrivelse:

Moderne fysikk

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen (100%). Innleveringsfrist bestemmes i samråd med studentene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset undervises høsten 2020, og blir nettbasert slik at det kan tas uten fysisk oppmøte i Trondheim.

Oppstart i Blackboard 20. august.

Første samling: Uke 36

Kalender utover høsten avtales på første samling.

 

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på samlingene.
 • Skriftlige innleveringer på Blackboard mellom samlingene (vurderes til godkjent/ikke godkjent). En andel av øvingene må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen.

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jon Andreas Støvneng
Førsteamanuensis
Telefon: 73 59 36 63
Mobil: 45 45 55 33
Epost: jon.stovneng@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX og fullført Fysikk 1 (30 studiepoeng) fra NTNU KOMPiS eller tilsvarende.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk og bølgefysikk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Openstax.org

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 20.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FY6019

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.