EVU-Kurs


Geoteknikk 2

Illustrasjon NVE

Bebyggelse i Geiranger. Foto: Volodymyr Melnyk / Yayimages

Søknadsfrist: 01.04.2020

Målgruppe:

Ingeniører, høgskoleingeniører med grunnleggende bakgrunn i geoteknikk fra tidligere utdanning.
Bygg- og anleggssektoren, vegsektoren.

Emnebeskrivelse:

Geoteknikk 2

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 19.08.2020
Skriftlig eksamen.

Eksamenskrav:
Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim våren 2020:

Første samling: 11.-14.mai
Andre samling:15.-18.juni

Nettbaserte samlinger

Obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Kursavgift:

24000 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arnfinn Emdal
Amanuensis, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 97547729
Epost: arnfinn.emdal@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2, eller tilsvarende.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Geoteknikk 1 (BA6063) eller tilsvarende. Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Artikkelsamling fra instituttet.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard. Generelle IT-verktøy for ingeniørbruk.

Praktiske opplysninger:

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Praktisk informasjon og betingelser.

 

Kursdetaljer

Startdato: 11.05.2020
Slutt: 19.08.2020

Søknadsfrist: 01.04.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6064

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 19.08.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.