EVU-Kurs


Ultralyd av hofte og lyske

Fra en ultralydundersøkelse av lyske ved Aker sykehus

Søknadsfrist: 01.05.2022

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

  • Redegjøre for anatomi og ultralydfremstilling av anatomiske forhold inkludert vanlig forekommende normalvariasjoner i hofte/lyske
  • Diskutere sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi
  • Diskutere hvilke sykdommer og problemstillinger i hofte/lyske som kan diagnostiseres med ultralyd
  • Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter
  • Redegjøre for aktuell differensialdiagnostikk og andre egnede modaliteter

Ferdighetsmål:

  • Gjenkjenne normal sonografisk anatomi i hofte/lyske
  • Skille normalanatomi fra patologi
  • Beskrive funn

Generell kompetanse:

  • Kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer
  • Beherske fagområdets uttrykksformer utforme og vurdere egen protokoll og rutine opp i mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer

Tid og sted for kurs/samlinger:

Mer informasjon om samlinger høsten 2022 vil komme. Planlagt oppstart er utsatt et semester pga. Covid-19. 

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 580.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Basal ultralyd

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Kursdetaljer

Startdato: 03.08.2022
Slutt: 10.12.2022

Søknadsfrist: 01.05.2022

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6004

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.