EVU-Kurs


Astronomi

Foto Yayimages

Emnet gir en grunnleggende innføring i astronomi, relativitetsteori, astrofysikk og romteknologi, med vekt på bruk av digitale hjelpemidler og skolerettede aktiviteter.

Søknadsfrist: 15.02.2020

Målgruppe:

Lærere som skal undervise i temaer innenfor astronomi i videregående skole eller ungdomsskole, men kurset er åpent for alle interesserte som fyller opptakskravet.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold:

Kurset gir kunnskap om:

 • astronomiens utvikling
 • solsystemet med samtlige typer av himmellegemer
 • stjernebilder
 • astronomisk programvare og dens anvendelser
 • klassifikasjon av stjerner
 • stjerners fødsel, utvikling og død
 • hvite dverger, nøytronstjerner og svarte hull
 • galakser og klassifisering av galakser
 • universets tilblivelse og utvikling
 • relativitetsteori og kosmologi
 

Undervisning

 

Undervisningen er 100% nettbasert med forelesninger, diskusjoner og praktiske aktiviteter. Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning i e-læringsplattformen Blackboard. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen.

Læringsutbytte:

Kandidaten har:

 • kunnskap om den historiske utviklingen av det astronomiske verdensbildet
 • kunnskap om begreper, anvendelser og eksperimentelle metoder i astronomi
 • innsikt i vitenskapelige modeller og forskning innen astronomi
 

Kandidaten kan:

 • orientere seg på nattehimmelen samt forstå månens, solens og planetenes bevegelse over himmelen
 • finne og sette sammen informasjon innenfor fagfeltet astronomi
 • planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid i astronomi med og uten teknologiske hjelpemidler

 

Kandidaten kan:

 • formidle fagstoff og resultater
 • utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
 • utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning 

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering:
Rapporter (30%)
Individuell hjemmeeksamen (70%)
Alle deler må være bestått for å fullføre emnet med karakter.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift må betales.
Studentene må selv dekke utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Rolf Jonas Persson
Førsteamanuensis, Institutt for fysikk, NTNU
Telefon: 73551127
Epost: jonas.persson@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

For å få søknaden din behandlet må du dokumentere at du fyller opptakskravet. Du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav til dette emnet trenger du ikke gjøre det på nytt.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Informasjon om pensum gis i Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2020

Søknadsfrist: 15.02.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: FY6015

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.