EVU-Kurs


Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk

Foto: Åshild Berg-Tesdal/NTNU

På dette kurset vil du lære om viktige norskdidaktiske emner som språk- og litteraturundervisning, bruk av digitale verktøy som blogg og andre sosiale medier, og vurdering for læring i norskfaget. Du vil også lære å forske på din egen lærerpraksis.

Kurset er endel av kursserien Nordisk språk og litteratur

Søknadsfrist: 15.12.2020

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir 15 studiepoeng og kan anvendes som en del av Nordisk basis i NTNUs etter- og videreutdanningstilbud. Kurset er utviklet av Institutt for språk og litteratur i samarbeid med Institutt for lærerutdanning.

Kurset er delt inn i fire hovedområder:

  1. Undervisningsdesign
  2. Literacy (lese- og skriveopplæring)
  3. Digitale verktøy og sosiale medier
  4. FoU i teori og praksis

 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kandidaten kunne

  • beherske undervisningsdesign i norskfaget, anvende læreplan, drive vurdering for og av læring og begrunne faglige valg
  • anvende digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring
  • bruke forskning og utviklingsarbeid for å utvikle egen lærerpraksis og formidle egne faglige refleksjoner skriftlig og muntlig

Kurset overlapper ikke med emnet Norsk fagdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).


Kompetanse for kvalitet
Det er mulig å søke om frikjøp fra jobb for å studere nordisk ved NTNU gjennom den statlige ordningen for videreutdanning av lærere; Kompetanse for kvalitet. Du finner informasjon om Kompetanse for kvalitet og søknadsskjema her. Søk under selvvalgt studieplass.

Eksamensbeskrivelse:

Vurderingsform/eksamen: Mappevurdering

Karakterskala: A-F

Krav til målform: Studenten står fritt til å velge målform.

Obligatoriske arbeidskrav:
En samling over to dager i Trondheim.
Skriftlige arbeidskrav underveis: Blogginnlegg, respons på blogginnlegg, modulplan, FoU-oppgave.
Arbeidskravene må være godkjent underveis i semesteret før mappen kan leveres inn for sluttvurdering.

Studenten kan fritt velge målform i dette emnet. Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er samlings- og nettbasert. 

Kurset har en obligatorisk samling på NTNU Trondheim.

Dato og mer info kommer seinere.

For å skape forutsigbarhet for alle, er det vedtatt at samlingen blir digital. Info om hvilken kanal som velges, kommer.

 

Eksamensdato publiseres senere.

Kursavgift:

9600 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring av kursavgiften.

Fagansvarlig/Forelesere:

Randi Farstad
Universitetslektor
Epost: randi.farstad@ntnu.no

Anna Ruth Grüters
Førsteamanuensis
Telefon: 73559899
Epost: ruth.gruters@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 7359 5216
Mobil: 91897581
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Anbefalte forkunnskaper:

Nordisk basis eller tilsvarende. Minimum 15 studiepoeng i emner som inngår i nordiskstudiet på basisnivå.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Praktiske opplysninger:

Emnet har tidligere blitt tilbudt under tittelen "Fagdidaktisk komponent." Det faglige innholdet er det samme.

Praktisk informasjon og betingelser.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2017:
Ei gjennomgåande god oppdatering på læreplanverket og vurderingsmetodikk, samt nye innfallsvinklar til undervisning, mellom anna gjennom bruk av IKT-verktøy.

Kursdeltaker våren 2015:
Dette kurset gir en praktisk verktøykasse til bruk i klasserommet!

Kursdeltaker våren 2015:
Fantastisk lærerikt og interessant Bidrar til løfte norskfaget. I forhold til min lærerpraksis, har det vært veldig nyttig. Opplæring i bruk av digitale medier har gjort hverdagen enklere.

Kursdetaljer

Startdato: 16.01.2021
Slutt: 15.06.2021

Søknadsfrist: 15.12.2020

Kursavgift: 9600 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: NORD6110

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.