EVU-Kurs


Teknologi og forskningslære modul IV

Havromsteknologi og teknologiutvikling er tema for dette kurset. Foto Odd Arne Arnesen

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne.

Gjennom de fem kursdagene vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad. 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.

Praktisk arbeid:Bygge modell av tankbåt på MARINTEK.

 

 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 Studenten skal - kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av tankbåter. - ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til utforming av tankbåter - ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av tankbåter - ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt ved uttesting av modell av tankbåter - ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten på modell av tankbåt - ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tankbåter    

Ferdigheter:

Studenten kan - bygge modeller av tankbåt og gjennomføre tester - gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten på tankbåten varierer ved å endre på et utvalg parametere - planlegge og gjennomføre undervisning om modeller av tankbåt - veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om tankbåter - bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av tankbåt og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten - bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til drivstoff og utslipp - vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet tankbåt.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 02.12.2020
En digital hjemmeeksamen i Inspera

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim.

1. samling:Uke 38. 17. og 18. sept. 2020.

2. samling:Uke 44. 26 -  28. okt. 2020. 

 Obligatorisk aktivitet:

Studenten skal delta på obligatoriske samlinger (80%) og ha bestått ett arbeidskrav for å kunne fremstille seg for eksamen.                   

Arbeidskrav:Innlevering av oppgave. 

Kursavgift:

8500 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Hilde Ervik
Universitetslektor, NTNU Institutt for lærerutdanning.
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Lms: Blackboard. Digital eksamen: Inspera

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2020
Slutt: 20.12.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 8500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6623

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 02.12.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.