EVU-Kurs


Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner

Illustrasjonsfoto trafikklys.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om trafikksikkerhet, formålet med TS-revisjoner og TS-inspeksjoner og etablerte metoder for gjennomføring av slike revisjoner og inspeksjoner. Kurset gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen/Vegdirektoratet.

Søknadsfrist: 15.02.2020

Målgruppe:

Ansatte i vegsektoren (stat, fylke, kommune og tilknyttet konsulentvirksomhet), med veg- og trafikkteknisk kompetanse, og som ønsker å arbeide med trafikksikkerhetsrevisjoner.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 18.06.2020
Hjemmeeksamen, med start kl. 08.30 og innlevering innen kl. 16.00 (80 %).

Obligatorisk prosjektarbeid i mellomperioden (20 %).
Frist for innlevering av prosjektoppgave er 25. mai.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Begge samlingene finner sted i Trondheim

Første samling: 30.mars- 2.april (mandag - torsdag)
Andre samling: 2. - 5. juni (tirsdag - fredag)

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:
I tillegg kommer Semesteravgift
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj alle kursdager unntatt feltarbeidsdagen under første samling, samt en fellesmiddag ved første samling.

Rabatter:

Det gis ikke rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Thomas Jonsson
Professor, NTNU Inst. for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 46 76
Mobil: 974 95 217
Epost: thomas.jonsson@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statens vegvesen/Vegdirektoratet

Opptakskrav:

Opptakravet er generell studiekompetanse

I tillegg kreves bakgrunn i og erfaring knyttet til vegplanlegging og/eller trafikksikkerhet, eventuelt realkompetanse som svarer til disse kravene.
Dokumentasjon på at du oppfyller opptakskrav må lastes opp innen søknadsfristens utløp. Legg ved en bekreftelse/attest fra arbeidsgiver som viser at du har bakgrunn i og erfaring knyttet til vegplanlegging, trafikksikkerhet og/eller trafikkregulering.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

HB V720 - Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner
HB N100 - Veg- og gateutforming
HB N101 - Rekkverk
HB V120 - Premisser for geometrisk utforming av veger
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Dataverktøy el. programvare som benyttes: TS-Effekt og Skadekost (Excel-baserte)

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Det er plass til 25 deltakere på kurset. 10 plasser blir fordelt mellom regionene i Statens vegvesen. For de resterende 15 plassene gjelder "først til mølla".

Merk
For å bli godkjent som TS-revisor av Vegdirektoratet må følgende krav være oppfylt:

  • Bestått eksamen i kurs i TS-revisjoner og -inspeksjoner med karakteren D eller bedre, eller likeverdig opplæring, godkjent av Vegdirektoratet
  • Dokumentert relevant erfaring

For å kunne være revisjonsleder kreves det i tillegg til å være godkjent TS-revisor:

  • Å ha deltatt i minst en revisjon/inspeksjon i løpet av de siste 12 måneder.

Kursdetaljer

Startdato: 30.03.2020
Slutt: 18.06.2020

Søknadsfrist: 15.02.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6013

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 18.06.2020

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.