EVU-Kurs


New Reynell Developmental Language Scales - Innføringskurs

Jobber du med språktesting av barn? Vi kan gi deg innføring i den velkjente språktesten The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS). Testverktøyet er utviklet for vurdering av barn i alderen 3 til 7 år, og brukes til å teste barns evne til å forstå språk og snakke/produsere språk.

Vi tilbyr et dagskurs som gir en kort innføring i språkutvikling og språktester, med fokus på testing av barn. Du får prøve ut den norske versjonen av NRDLS, og vi vil diskutere problemstillinger knyttet til testing av flerspråklige barn.

Søknadsfrist: 14.01.2020

Målgruppe:

Logopeder, spesialpedagoger, medisinere, førskolelærere og andre med ansvar for språktesting av barn

Kursbeskrivelse:

På kurset gis en innføring i språktesten NRDLS. Testen brukes til å kartlegge (screene for) eventuelle språkvansker eller forsinket språkutvikling. Testverktøyet anvendes både i kliniske sammenhenger og i forskningsprosjekter. Testoppgavene er utviklet for å fange opp typiske problemer som barn med språkvansker har, og dermed bidra til tidlig identifisering av eventuelle språkutviklingsavvik. Oppgavene kartlegger parallelle ferdigheter på de respektive områdene (reseptivt og ekspressivt språk).

En viktig nyhet i NRDLS er tilleggsmanualen «Veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige» (Multilingual Toolkit), og kurset tar for seg problemstillinger knyttet til testing av flerspråklige barn.

Kursholder vil også gå gjennom normeringen i den norske utgaven av testen. Videre omfatter kurset en gjennomgang av testoppgavene. Kursdeltakerne vil prøve ut testen gruppevis.

 

Testen er oversatt, tilpasset, pilottestet og normert i Norge i 2017/2018 av Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov og Randi Alice Nilsen, og en eller flere av forfatterne vil være kursholder i bruk av testen.

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs har deltakerne

  • kunnskap om språkutvikling, språktesting generelt og spesielt om testing av barn
  • kunnskap om hvordan NRDLS-testen er bygd opp og hvordan skåringsregler fungerer
  • praktisk erfaring med bruk av testen
  • et grunnlag for å anvende testen videre i testing av barn

Tid og sted for kurs/samlinger:

Dagskurs med forelesning og gruppearbeid holdes på NTNU campus Dragvoll:

Fredag 17. januar 2020 kl. 09.00 - 17.00

 

Kursavgift:

3500 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår kursmateriell, lunsj/forfriskninger og kursbevis.

Viktig:
Du kan fritt trekke deg fra kurset frem til påmeldingsfristen. Etter fristen (14. januar) gjelder angrerettloven. Les mer om avmelding og angrerett her.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for igangsetting av kursene.

Fagansvarlig/Forelesere:

Mila Vulchanova
Professor, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596791
Epost: mila.vulchanova@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Mobil: 47672145
Epost: linda.lonvik@ntnu.no

Opptakskrav:

Kurset har ingen formelle opptakskrav, og du trenger ikke å laste inn dokumentasjon når du melder deg på.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring i språktesting av barn, kunnskap om språkutvikling og oppvekst.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Nødvendig materiell vil være tilgjengelig under kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 17.01.2020

Søknadsfrist: 14.01.2020

Kursavgift: 3500 Kr

Emnekode: REYNELL

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.