EVU-Kurs


Innføring i norsk tegnspråk 2

Foto: Ole Ekker

Norsk tegnspråk er et av flere minoritetsspråk i Norge og en del av norsk kultur og kulturarv. Har du allerede tatt et innføringskurs i tegnspråk og har lyst å lære mer om norsk tegnspråk? Meld deg på kurset og lær mer om norsk tegnspråk som språk, kultur og historie.

Søknadsfrist: 02.01.2020

Målgruppe:

Ansatte i det offentlige (skole, helsevesen, NAV, osv.) og alle andre som ønsker å lære grunnleggende norsk tegnspråk på et grunnleggende nivå, og i tillegg få kunnskap om norsk tegnspråks status og rolle i det norske samfunnet.

Studiet var i utgangspunktet et kurs i regi av Utdanningsdirektoratets satsning for lærere i skolen (kompetanse for kvalitet), men nå åpnes det for at andre yrkesgrupper også skal kunne delta på studiet.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er todelt og består av en praktisk del og en oppgave.

Praktisk eksamen i gruppe (muntlig fremlegg 45 min) teller 70% av karakteren. Holdes 7. og 8. mai 2020 (individuelle tidspunkt kommer senere).

Individuell oppgave teller 30% av karakteren. Innleveringsfrist i Inspera 25. mai 2020 kl. 14.00.

Karakterskala: A-F

For å stille til eksamen må man på forhånd ha fullført følgende obligatoriske arbeidskrav:
- 2 skriftlige oppgaver
- 3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis
Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Tid og sted for kurs/samlinger:

27. - 31. januar 2020
16. - 20. mars 2020
4. - 8. mai 2020

Samlingene er obligatoriske og finner sted på NTNU Dragvoll i Trondheim

Alle samlingene starter mandag kl. 10.00 og avsluttes fredag kl. 12.00 (unntak: siste samlingsdag 8. mai har avslutning kl. 15.00)

Kursavgift:

10.000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen

Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Marianne Pilskog Nyhus
Universitetslektor, Institutt for språk og litteratur
Epost: marianne.p.nyhus@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Mobil: 47672145
Epost: videre@ntnu.no

Silje Dåbakk
Studieveileder, Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil "først-til-mølla"-prinsippet gjelde.

Anbefalte forkunnskaper:

TEGN6000 Innføring i norsk tegnspråk 1 (15sp) eller tilsvarende

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Gjøres tilgjengelig i Blackboard ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera. Studenter må i tillegg ha tilgang til utstyr (laptop med kamera eller tilsvarende) for innspilling av videoer.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 27.01.2020
Slutt: 25.05.2020

Søknadsfrist: 02.01.2020

Kursavgift: 10.000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: TEGN6001

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.