EVU-Kurs


Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier

Foto: Karl Jørgen Martinsen ISB/NTNU

Ultralyd benyttes både i planlegging, oppfølging og kontroller av arteriovenøse fistler (AV-fistler), og er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av AV-fistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler. Orienterende ultralyd av nyrer, urinveier og graftnyrer er nyttig for spesialister i nyremedisin. Kurset omfatter også en innføring i ultralyd av nyrer og urinveier.

Søknadsfrist: 31.05.2021

Målgruppe:

Nyreleger og leger i spesialiteten indremedisin som har startet på grenspesialisering i nyresykdommer.

Kursbeskrivelse:

Kursdeltakerne vil få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med fokus på forståelse av basale prinsipper. Videre vil det bli gitt undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av doppler og grunnleggende undersøkelsesteknikk.

Sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon blir gjennomgått, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse. Videre skal deltakerne få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner.

Det vil bli gitt en praktisk innføring i orienterende ultralyd av nyrer og urinveier og prinsippene for enkel vurdering av størrelse og patologi.

Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser og trening ved samlingen, slik at deltakerne på egen hånd kan utføre egentrening som trengs for å få de nødvendige ferdigheter for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler. Dette for å kunne avgi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med muligheter for hastighetsmålinger og pasienter med dialysefistler, samt sette av tid til praksisøvelser.

Hensikten med kurset er å dekke et behov for  tilby en formalisert og standardisert utdanning i ultralyd av AV-fistler med fokus på praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap innen ultralyd og hemodynamikk.

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER 
Etter fullført kurs skal deltageren kunne...
• forklare grunnleggende prinsipper innen ultralydfysikk og bildedannelse 
• ta hånd om daglig vedlikehold og ha kjennskap til kvalitetskontroll av ultralydapparatur og –utstyr 
• gjøre rede for standardisert bildeframstilling ved ultralydundersøkelse av AV-fistel 
• gjøre rede for målemetoder ved ultralydundersøkelser av AV-fistler; herunder diametermål, avstandsmål, dopplerteknikker inkludert hastighetsmålinger 
• gjøre rede for teknikk for anleggelse av arteriovenøs (AV) fistel og graft for hemodialyse
• gjøre rede for anatomiske, fysiologiske og hemodynamiske forhold ved AV-fistel 
 
FERDIGHETER
Etter fullført kurs skal deltageren kunne... 
• anvende, tilpasse og optimalisere innstillinger på ultralydapparatur og -utstyr 
• gjennomføre standard ultralydundersøkelser av AV-fistler på et innføringsnivå 
• anvende dopplerteknikker for vurdering av blodstrøm (retning, hastighet, mengde) 
• anvende ultralydveiledet kanylering av AV-fistel • beherske klinisk vurdering av AV-fistel 
• gjennomføre orienterende ultralyd av native nyrer og urinveier på et innføringsnivå 
• gjennomføre orienterende ultralyd av graftnyre for vurdering av størrelse, avløpsforhold og vaskularisering på et innføringsnivå

Eksamensbeskrivelse:

30 minutters praktisk teoretisk eksamen. Gjennomføres på hjemstedet.

Eksamenskrav: Deltakelse på samling og innlevert og godkjent praksislogg.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Digital oppstart uke 35. Undervisningen vil bestå av nettstudier, innspilte leksjoner, veiledning via video og praksis.

Det vil være en dagssamling i Trondheim med fokus på praktiske øvelser. Denne vil være i løpet av oktober/november.

Kursavgift:

8500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 580.

Fagansvarlig/Forelesere:

Lydia Johnsen
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: lydia.johnsen@ntnu.no

Kristin Rambech
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 33
Epost: kristin.rambech@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Godkjenning som lege i Norge

- Dokumentasjon på spesialisering

- Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Et elektronisk kompendium som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

Anbefalt litteratur:

Aakhus, Brabrand, Dalen og Husebye: Medisinsk Ultralyddiagnostikk. Klinisk basisbok. Gyldendal Forlag, ISBN 978-82-05-49017-8

 

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset har 15 plasser.

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2021
Slutt: 30.11.2021

Søknadsfrist: 31.05.2021

Kursavgift: 8500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAT6005

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.